Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Utbyggnad av Vidja etapp 2

Tidigare i år fick fastighetsägare i Vidja etapp 2 information från kommunen gällande möjligheter att bygga enligt nya detaljplanen. Av informationen framgår att gator och V/A beräknas vara färdigt 2025 för etapp 2 del C. Bygglov kommer att kunna sökas/beviljas från och med 2023-02-06.
Kan den befintliga avloppsanläggning som finns på fastigheten nyttjas av nya byggnaden till dess att anslutning till kommunal anslutning finns att tillgå?
Om den tillkommande byggnaden inkräktar på den yta som infiltrationsanläggningen upptar, kommer man då tillfälligt att kunna ansluta gråvatten till den slutna tanken? Eller kommer man behöva göra en ny infiltrationsanläggning för mellanperioden till dess anslutningspunkten för kommunalt V/A är färdig?

Kommentarer

 • Hej Markus och tack för dina frågor.

  Du undrar om du kan använda den befintliga avloppsanläggningen tills det kommunala vattnet slås på. Eftersom det är Stockholm vatten och avfall (SVOA) som har hand om Huddinges kommunala vatten är det dem du bör kontakta i frågan. De brukar komma och besikta den befintliga anläggningen och därefter ge sitt utlåtande.

  Det samma gäller frågorna om gråvattnet men då brukar SVOA ta hjälp av kommunens miljötillsynsavdelning.

  Du hittar projekt Vidja etapp 2 på vår hemsida och där under kontakta oss hittar du kontaktperson på SVOA och övrig upplysning om vart du ska vända dig i vattenfrågorna.

  Önskar dig en fin höst!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • "Samtliga avdelningar meddelar också att du gärna får maila dina frågor direkt till dem på mailadresserna jag skrev i tidigare inlägg. Dels kan de besvara dina frågor direkt, det diareförs och du får en direktkontakt med dem"

  Detta fick jag som sista svar innan ni stängde för kommentarer i båda trådarna om Vidjavägen.

  Jag har mejlat alla berörda men utan ett enda svar. Så då önskar jag att jag får svar av er på följande.

  Varför stänger ni för kommentarer? Är de för att ducka kritik? Det är så extremt respeklöst / nonchalant beteende mot oss som bor i Vidja.   Endre
 • Hej Endre och tack för din synpunkt och dina frågor.

  Vi stänger för frågor och svar om trådarna blir för långa, om frågorna är besvarade och som i detta fall har vi inga fler svar att ge eftersom ägarförhållandena och underhållet av Vidjavägen är under utredning.

  Denna tråd Vad är status gällande Vidjavägen? låstes för att ny tråd med aktuell info uppkommit Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

  Kritik och synpunkter får ni gärna förmedla i rätt forum eller per e-post till de berörda enheterna så att de blir diarieförda och kan bemötas direkt.

  De ansvariga avdelningarna ansåg att vi har besvarat frågorna om nuläget och att vidare frågor får tas per e-post. I mitten på maj har vi förhoppningsvis mer information att förmedla till er Vidjabor.


  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Toppen , då förväntar jag mig att ni i maj uppdaterar här hur läget ser ut.
  Angående att höra av sig till berörda enheter så är det något jag gjort utan att få återkoppling där av vänder jag mig till detta forum igen.
  Endre
 • Hej Endre,

  Nu har status uppdaterats i Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

  Önskar dig en trevlig helgdag i morgon.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  12 maj skrev ni detta i "vem ansvarar för driften av Vidjavägen?" tråden.

  "Hej,

  Den information som nu finns angående Vidjavägen är att Stadsmiljöavdelningen förra veckan beställde enklare åtgärder för de akuta felen av NCC."


  Det är nu 7 Juni och det har inte åtgärdats någonting på Vidjavägen det ända som skett är att vägen försämrats och att en varningskylt är sönderslagen alt på körd så den är ej till så stor hjälp längre.

  Mvh Eric
  Eric
 • Hej Eric,
  Tack för din kommentar på denna forumtråd,

  Vi har undersökt saken och åtgärderna har varit beställda men det är NCC som inte har kunnat få in åtgärden så snabbt i sitt arbetsschema.

  Vi fick först uppgifter om att åtgärd skulle genomföras mellan 21:a och 22:a juni, men nu verkar det som att arbetet påbörjas idag eller imorgon.

  Ha en trevlig dag!
  Henrik Servicecenter
 • Hej Henrik! Nu har dem varit och fyllt i ihåligheter på Vidjavägen, jätte bra. Dock kan de vara bland det sämsta asfalteringen jag skådat. Dem har för de första inte ens fyllt i alla håligheter längs vägen, sen har dem ej fyllt i alla hål ordentligt.

  Tacksam om detta åtgärdas annars är vägen förstörd igen inom någon månad. Våra skattepengar som slängs i sjön på ett slarv jobb.

  Med vänlig hälsning, Eric
  Eric
 • Hej Eric,

  Tack för ditt svar, jag tar med mig den feedback du lämnade till ansvarig. Du kan även maila detta till gator@huddinge.se 

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Hej Henrik!

  Detta har jag gjort med jag får bara svar att dem ska asfaltera innan midsommar. Vet ej om det riktigt förstår eller vill förstå vad jag Med vänlig hälsning, Eric


  Eric
 • Hej Eric,

  Problemet har egentligen legat i ansvarsfrågan, men nu är klarlagt att kommunen kommer hantera skötseln av vägen framtill och under etapp 2 i utbyggnaden av Vidja, detta avtal skall vara klart inom kort.

  Förhoppningsvis kommer detta leda till att Vidjavägen blir bättre framöver.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Absolut. Men bara för kommunen ansvarar för skötseln av vägen behöver det inte inne innebära att själva lagningen blir bra? Dem har ju inte ens fyllt i hålen ordentligt. Ni som kommun betalar pengar för ett arbete , då ska väl arbetet utföras ordentligt

  Med vänlig hälsning, Eric
  Eric Berglund
 • Hej Eric,

  Absolut! därför har jag tagit detta vidare till ansvarig.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Hej Henrik!

  Har du fått någon återkopplingfrån de ansvariga angående den horribla lagningen av Vidjavägen?
  Eric Berglund
 • Hej Eric,

  Jag har fått information av Stadsmiljöavdelningen att "åtgärderna kommer att kompletteras på de ställen där utförandet blev bristfällig."

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.