Utbyggnad av Vidja etapp 2

Tidigare i år fick fastighetsägare i Vidja etapp 2 information från kommunen gällande möjligheter att bygga enligt nya detaljplanen. Av informationen framgår att gator och V/A beräknas vara färdigt 2025 för etapp 2 del C. Bygglov kommer att kunna sökas/beviljas från och med 2023-02-06.
Kan den befintliga avloppsanläggning som finns på fastigheten nyttjas av nya byggnaden till dess att anslutning till kommunal anslutning finns att tillgå?
Om den tillkommande byggnaden inkräktar på den yta som infiltrationsanläggningen upptar, kommer man då tillfälligt att kunna ansluta gråvatten till den slutna tanken? Eller kommer man behöva göra en ny infiltrationsanläggning för mellanperioden till dess anslutningspunkten för kommunalt V/A är färdig?
Markus Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Markus och tack för dina frågor.

  Du undrar om du kan använda den befintliga avloppsanläggningen tills det kommunala vattnet slås på. Eftersom det är Stockholm vatten och avfall (SVOA) som har hand om Huddinges kommunala vatten är det dem du bör kontakta i frågan. De brukar komma och besikta den befintliga anläggningen och därefter ge sitt utlåtande.

  Det samma gäller frågorna om gråvattnet men då brukar SVOA ta hjälp av kommunens miljötillsynsavdelning.

  Du hittar projekt Vidja etapp 2 på vår hemsida och där under kontakta oss hittar du kontaktperson på SVOA och övrig upplysning om vart du ska vända dig i vattenfrågorna.

  Önskar dig en fin höst!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • "Samtliga avdelningar meddelar också att du gärna får maila dina frågor direkt till dem på mailadresserna jag skrev i tidigare inlägg. Dels kan de besvara dina frågor direkt, det diareförs och du får en direktkontakt med dem"

  Detta fick jag som sista svar innan ni stängde för kommentarer i båda trådarna om Vidjavägen.

  Jag har mejlat alla berörda men utan ett enda svar. Så då önskar jag att jag får svar av er på följande.

  Varför stänger ni för kommentarer? Är de för att ducka kritik? Det är så extremt respeklöst / nonchalant beteende mot oss som bor i Vidja.   Endre
 • Hej Endre och tack för din synpunkt och dina frågor.

  Vi stänger för frågor och svar om trådarna blir för långa, om frågorna är besvarade och som i detta fall har vi inga fler svar att ge eftersom ägarförhållandena och underhållet av Vidjavägen är under utredning.

  Denna tråd Vad är status gällande Vidjavägen? låstes för att ny tråd med aktuell info uppkommit Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

  Kritik och synpunkter får ni gärna förmedla i rätt forum eller per e-post till de berörda enheterna så att de blir diarieförda och kan bemötas direkt.

  De ansvariga avdelningarna ansåg att vi har besvarat frågorna om nuläget och att vidare frågor får tas per e-post. I mitten på maj har vi förhoppningsvis mer information att förmedla till er Vidjabor.


  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Toppen , då förväntar jag mig att ni i maj uppdaterar här hur läget ser ut.
  Angående att höra av sig till berörda enheter så är det något jag gjort utan att få återkoppling där av vänder jag mig till detta forum igen.
  Endre

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.