Till senaste kommentaren

Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

Hej!

Jag vet att Vidjavägen är felanmäld ett flertal gånger av boende i Vidja. Men ändå lagas inte vägen. På er hemsidan där det finns uppgifter om vilka vägar i Huddinge kommun som ska få ny asfalt år 2021 finns inte Vidjavägen med. Hela Vidjavägen från Ågesta ridskola fram till rondellen vid Ringsättravägen är i princip okörbar. För att inte tala om möjligheten att cykla eller gå utmed vägen, det är mer eller mindre obefintlig om du inte är beredd att offra ditt liv. De lagningar som kommunen gjorde förra året 2020 är nu helt söndertrasade. Önskar att jag kunde meddela att det är ett hål på en plats med GPS- koordinat, men det är ju hela sträcka som Huddinge kommun ansvarar för både in mot Vidja och ut från Vidja som är söndertrasad. Eftersom ingen vill köra ned i dessa hål håller de flesta bilister ut mot mitten, inklusive buss 833, skolbussen och övrig tung trafik. Situationen är nu livsfarlig! När ska Huddinge kommun åtgärda vägen? Jag vet att den nya vägen som är planerad gör intrång på fornlämningsområden och att det inväntas ett genomförande beslut om vägsträckningen med gång- och cykelbana. Men nu är situationen akut. Hålen behöver lagas innan en allvarlig olycka inträffar! När kommer vägen att åtgärdas?
Hälsningar
Jane


jane pettersson Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Jane,

  Tack för ditt inlägg på Huddinge kommuns frågeforum,

  Vi har fått in väldigt mycket om Vidjavägen och det pågår just nu en utredning kring frågan om ägarskap och drift. Jag ber om att få återkomma nästa vecka när jag har mer svar.

  Det jag kan säga dock är att Vidjavägen ligger med i kommunens beläggningsplan för 2021.

  Jag återkommer med mer information under nästa vecka,

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Hej Jane,

  Följande information har jag att ge angående Vidjavägen.

  Utredningen som jag nämnde i mitt första svar är fortfarande pågående. Vidjavägen från rondellen vid Ågesta broväg till rondellen vid Ringsättravägen är Stockholms stad markägare för, men själva vägen är en gemensamhetsanläggning som Vidja vägförening är ansvariga för. När kommunen startade utbyggnadsarbetet med Vidja upprättades ett avtal med vägföreningen om att sköta deras del av Vidjavägen, men det avtalet har nu löpt ut och vår Gatuprojektsektion ser nu över olika alternativ för vägen.

  Jag hoppas på att ha fått mer information i början av maj som det ser ut nu.

  Under tiden som vägens framtid är under utredning kommer det inte utföras några omfattande arbeten, däremot kommer vår Stadsmiljöavdelning titta på akuta felavhjälpande åtgärder i form av punktinsatser. De kommer att åka ut under morgondagen (onsdag) för att se över vilka fel som är mest akuta.

  Ha en trevlig dag
  Med vänliga hälsningar


  Henrik Servicecenter
 • Hej!

  Inför att etapp 1 skulle utföras upprättades ett avtal mellan Huddinge kommun och Vidja vägförening, att Huddinge kommun tar över driften/ansvaret för Vidjavägen. Vilket innebär att Huddinge kommun är ansvariga för drift- och underhållsansvar för Vidjavägen. Detta avtal kom till för att för att Vidja vägförening skulle tillåta tung trafik under tiden som etapp 1 genomfördes. Efter att etapp 1 genomförts begärde Vidja vägförening syn av vägen för att därefter återta driftansvaret för Vidjavägen. När denna syn genomfördes visade det sig att Vidjavägen var i dåligt skick och Vidja vägförening krävde då att underhållsåtgärder skulle genomföras innan Vidjaväg förening kan återta driften av Vidjavägen. Huddinge kommun har inte återställt Vidjavägen till den standard som var när avtalet upprättades.
  Vilket innebär att Huddinge kommun tillsvidare har ansvaret för driften av Vidjavägen från Ågestavägen till korsning Vidjavägen/Dansbanevägen.

  Förstår verkligen inte hur Huddinge kommun inte kan åtgärda Vidjavägen? Eftersom det är ert ansvar att göra det.

  Hoppas idag (onsdag) att Stadsmiljöavdelningen kommer fram till vilken säkerhetsrisk Vidjavägen utgör för oss som bor i Vidja!
  jane pettersson
 • Jag undrar också vad det är för status på arbetet med gång- och cykelbanan. Det fornlämningar som nämnts är ju inga nya fynd.
  Elin
 • Hej Jane,

  Ansvarsfrågan för vägen är inte fastställd men som jag skrev i tisdags har Stadsmiljöavdelningen (Driften) fått uppdrag att besikta vägen och göra en bedömning av vägen. Den gjordes igår (onsdag) och nu planeras lagning av potthål och skarvarna.

  Några större åtgärder kommer dock inte att vidtas av driften då vägens framtid i nuläget, på grund av ansvarsfrågan, är oklar. Det är en process som inte drivs av Stadsmiljöavdelningen.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning


  Henrik Servicecenter
 • Hej Elin,
  Tack för din fråga,

  Jag har fått följande svar från vår Gatu- och trafiksektion angående cykelbanan:

  "Vi inväntar beslut om vägen ska detaljplaneläggas eller ej.
  I nuläget är det en vägförening som äger vägen och marken ägs av Stockholms stad."

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Hej Henrik!

  Det uppgifter du nämner "Ansvarsfrågan för vägen är inte fastställd". Det är faställt att Huddinge kommun tog över driften av vägen i samband med att ni ville att tung trafik skulle passera på Vidjavägen och sedan skulle Huddinge kommun återställa Vidjavägen till de skick de var innan kommunen tog över vägen vilket ni ej gjort. Sedan är det ju anmärkningsvärt då ni skött allt underhåll av vägen tex snöröjning i år.

  Så att något avtal gått ut är verkligen felaktiga uppgfiter du nämner. Jag skulle önska att du tar detta tilll den person inom Huddinge kommun som är ansvarig så att rätt fakta kommer fram.

  Sedan undrar jag om man kan få ta del av vad Stadsmiljöavdelningen kom fram till i sin besiktning och bedömning av Vidjavägen som ska ha skett igår som du nämner.

  Tack på förhand!
  Endre
 • Hej jag tycker också att de bör göra något nu. Min bil har gått sönder nu för att de är så mycket hål i vägen. 
  Mvh Ewa
  Ewa
 • Hej Endre,

  Gällande ansvarsfrågan så har jag löpande kontakt med ansvariga på kommunen i denna fråga, de har sett över om det finns ett gällande avtal med Vidja vägförening.

  Det avtal som fanns var under Vidja etapp 1, brytpunkten för det avtalet har passerat och det är därför som vägens framtid nu utreds. Eftersom det är under utredning kommer Stadsmiljöavdelningen åtgärda de mest akuta felen.

  Gällande besiktningen har jag fått följande från Stadsmiljöavdelningen:
  "Gårdagen var ockulär syn av problemområdet, där närvarande entreprenör kommer inkomma med åtgärdsförslag". Vill du ha mer detaljer än så går det att maila gator@huddinge.se

  Har du eller någon annan medborgare fler funderingar kring ansvarsfrågan eller åtgärdsfrågan går det bra att kontakta:

  gator@huddinge.se - Stadsmiljöavdelningen (Åtgärder på vägen)
  trafik@huddinge.se Gatu-och trafiksektionen (Projektedare Vidjaetapperna)
  Mex@huddinge.se Mark och exploateringsavdelningen (För frågor gällande avtal)

  Ha en trevlig dag,
  Med vänliga hälsningar


  Henrik Servicecenter
 • Hej Ewa,

  Tack för ditt inlägg i denna frågetråd,

  Du kan söka skadestånd hos kommunen för din skada, gå in på denna hemsida för att starta processen:
  https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/felanmalan-drift-och-underhall/skadestand-1/

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Hej Henrik, tack för ditt svar. Som jag skrev skulle kommunen återställa Vidjavägen till samma standard som när ni tog över vägen enligt avtalet från föreningen. Detta har ej skett vilket gör att ni ej uppfyllt avtalet och med de sagt  fortsatt ansvarar för vägen.

  Med vänlig hälsning,
  Endre
 • Hej Endre,

  Tack för din återkoppling,

  Som jag skrev finns det inget dokumenterat om att vi har någon form av drift avseende denna del av Vidjavägen. Därför ser avdelningarna, jag hänvisade till ovan, ett stort behov i att klargöra vad som skett och vad som ska ske framåt.

  En styrgrupp har blivit tillsatt för att lösa problemet, men första steget nu är att Stadsmiljöavdelningen åtgärdar de felen som besiktningen genererade.

  Jag hoppas detta ändå besvarar några funderingar, det bästa framleddes är att maila avdelningarna direkt.

  gator@huddinge.se - Stadsmiljöavdelningen (Åtgärder på vägen)
  trafik@huddinge.se Gatu-och trafiksektionen (Projektedare Vidjaetapperna)
  Mex@huddinge.se Mark och exploateringsavdelningen (För frågor gällande avtal)

  Ha en trevlig kväll!
  Med vänlig hälsning


  Henrik Servicecenter
 • Hej, igen Henrik. Kan du förklara för mig följande. Ni har skött underhållet i flera år av Vidjavägen då etapp 1 är klart för länge sen. Senast så var ni tex och  snöröjde/ sandade  eller ska vi ta exemplet med att ni rensade bort allt sly eller varför inte nämna sopningen

  Med vänlig hälsning,
  Endre
 • Hej Endre,

  Jag förstår förvirringen i detta. Avdelningarna har trott att det funnits ett skötselavtal på detta, men av olika händelser i närtid blev skötselfrågan, har skötselfrågan kommit på tal i och med att markägare fortfarande är Stockholm stad. Vi hade en dialog med Stockholm stad och det har lett till att kommunen började se över situationen. Där framkom det att inget avtal finns och därför är det nu under utredning.

  Samtliga avdelningar meddelar också att du gärna får maila dina frågor direkt till dem på mailadresserna jag skrev i tidigare inlägg. Dels kan de besvara dina frågor direkt, det diareförs och du får en direktkontakt med dem.

  Ha en trevlig helg!
  Med vänlig hälsning
  Henrik Servicecenter
 • Hej,

  Den information som nu finns angående Vidjavägen är att Stadsmiljöavdelningen förra veckan beställde enklare åtgärder för de akuta felen av NCC.

  Huddinge kommun ska teckna ett tillfälligt driftavtal med vägföreningen, där kommunen ska sköta Vidjavägen under utbyggnationen av Vidja etapp 2.

  Gällande ansvarsfrågan just nu och efter etapp 2 så finns det inte i dagsläget ett beslut, vi ska fortsätta utreda. Det är en del frågor som behöver följas upp. Sedan ska det eventuellt tas upp med politiken för beslut.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänlig hälsning

  Henrik Servicecenter
 • Fortsättning i tråden:
  Vad händer med Vidjavägen, del 2
  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.