Till senaste kommentaren

Vad är status gällande Vidjavägen?

Hej,
Det har tidigare sagts att Vidjavägen skulle börja renoveras i samband med att etapp 1 blev klar, det är flera år sedan och fortfarande är ingen reparation av Vidjavägen påbörjad. När jag söker pö et hemsida får jag bara fram att det är ett separat projekt, inget mera. Ingenting om status i projektet eller om mär drt eventuellt skulle påbörjas.

Vad är statusen i projektet? När planerar ni att påbörja reparationen? Varför är det så dåligt med information kring det projektet? Och till sist, varför har det blivit en fördröjning på hittills sex år?

Med vänlig hälsning

Joakim Hertzberg
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!
  Jag ber om ursäkt att svar dröjt.

  Gatuprojektsektionen svarar följande gällande Vidjavägen:
  "Statusen på projektet är att vi har sett att det blir en kraftig fördyring samt att den projekterade vägen gör intrång på fornlämningsområde, detta medför omtag i projektering. I detta skede är vi nu där vi tar fram olika vägsträckningar. Med detta i åtanke är förhoppningen att påbörja arbeten Q3 2021. När vi har ett genomförande beslut om vilken vägsträckning kommer vi lägga upp informationen på en projekthemsida. Att det har blivit en försening beror på att det har varit olika förutsättningar och utformningar av väg- och cykelbana".

  Jag hoppas detta besvarar din fråga. Trevlig dag.

  Med vänlig hälsning
  Marie Servicecenter
 • Hej
  När är beslutet klart om vilken sträckning Vidjavägen ska få?
  Jens
 • Hej Jens,

  Vidja Etapp 2 är uppdelat i två etapp A & BC varav A kommer att påbörjas under nästa år. Gränsen mellan dessa etapper är i höjd med Helmerdalsvägen och A etappen avser område till väster om denna gata varav 2BC öster om denna gata.

  Oavsett etapp så kommer man inte utföra några arbeten med Vidjavägen från och med, där man kommer in i Vidja ner till där bussen i dagsläget vänder, utan större delen av arbetena kommer ske norr om Vidjavägen.

  Det kommer att gå ut ett nytt informationsbrev inom kort som mer beskriver vad som händer.

  Vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej Johah

  Jag tror att du missförstod frågan. Vidjavägen är ett separat projekt från själva arbetet i Vidja. Jag undrar också om arbetet med Vidjavägen kommer påbörjas under året som tidigare informerats om? Detta har redan dröjt flera år. Vägen är livsfarlig för gångare och cyklister. är ju väldigt märkligt att en kommun 2020 inte möjliggör annan kommunikation än biltransporter.
  Emma
 • Hej Emma,

  Tack för din förtydligandet,

  Utredning av Vidjavägens utformning bedrivs, vi tittar på en lösning som innebär att befintlig Vidjaväg projekteras om så att den uppfyller krav på trafiksäkerheten för samtliga trafikslag som kommer att trafikera denna väg.

  Vägutformning visar att Vidjavägen kommer att utrustas med belysning och separerad GC-bana. Dock kommer Vidjavägen behövas förflyttas i sidled.

  Detta har som konsekvens att kommunen måste förhandla med markägare för att få markåtkomst. Vi kommer ev. påbörja förhandlingar med markägare under detta år. Detta gör att tidplaner kommer att förskjutas.

  Läs gärna vidare i tråden:
  Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?​​​

  Önskar dig en trevlig dag,

  Vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter
  (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll Bästa svaret
 • Tack för svar! Hur kommer det sig att du skriver eventuellt påbörjas under detta år (gällande förhandlingar)?

  Tidsplanen har ju redan blivit uppskjuten i flera år. Huddinge kommun uppfyller inte krav på trafiksäkerheten. Ni formulerar er enligt följande; för samtliga trafikslag som kommer att trafikera denna väg.

  Det är inte en fråga om vad som kommer trafikera vägen utan vad som redan sker. Gångare, cyklister, buss, bilar och annan tyngre trafik som en följd av detaljplaneringen i området. Vägen är en fara för samtliga.

  Det är oerhört tråkigt att den här typen av frågor bara avvisas med förskjutna tidsplaner med en mängd olika motiveringar.

  Emma
 • Hej Emma,

  Stort tack för din fråga gällande Vidjavägen, vi har en till tråd med uppdaterad samt mer aktuell information kring detta i länken nedan.

  Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

  Önskar dig en trevlig dag!
  Jonah Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.