Till senaste kommentaren

Hur går de med utbyggnaden av Vidja etapp 2 nu efter sommaren?

Hej!

Jag undrar hur det går med utbyggnaden av etapp 2a, 2b och 2c i Vidja.
Nu är de september och senaste informationen från er är ifrån maj. Jag skulle uppskatta att uppdaterar oftare då denna utbyggnad berör mig som boende i Vidja.

(Jag har läst det andra trådarna. Tyvärr ingen uppdatering)

Mvh Eric

Kommentarer

 • Hej Eric,
  Tack för din fråga. Det är bra att du frågar efter uppdatering då Utbyggnad av Vidja etapp 2 började handla om andra saker än utbyggnaden.

  Den preliminära tidsplanen för utbyggnaden av Vidja etapp 2 är 2021-2024 för Etapp 2A samt 2023-2027 för Etapp 2B-C (Etapp B och C har slagits ihop).

  • Nu pågår projektering, det vill säga utredningar och förberedelser inför utbyggnaden, av gatorna pågår i alla tre etapperna (A-C).
  • Byggnationen av gator, vatten och avlopp kommer att påbörjas i etapp 2A först. Entreprenaden beräknas starta under 2021. Både gator, vatten och avlopp beräknas vara utbyggt och klart under 2024.
  • Projekteringen av gator, vatten och avlopp för etapp B-C beräknas preliminärt vara klart 2022. Då kan en entreprenör preliminärt vara på plats i etapp B-C år 2023. Både gator och vatten och avlopp beräknas vara utbyggt och klart under 2027.
  Mer information om Vidja etapp 2 hittar du på Vidja etapp 2 - omvandling av fritidshusområde.

  Önskar dig en trevlig dag!

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej!

  Det där är absolut ingen ny information. Jag vill veta hur det går med arbetet och de är några förseningar. Detta får ni gärna undersöka då ni skriver

  "Byggnationen av gator, vatten och avlopp kommer att påbörjas i etapp 2A först. Entreprenaden beräknas starta under 2021"

  Vad jag ser i Vidja har det inte hänt någonting.
  Eric
 • Hej Eric,

  Jag har ställt frågorna till projektledaren

  och inväntar svar.

  Önskar dig en trevlig kväll!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Tack. Återkommer du med hans svar?

  Mvh Eric
  Eric
 • Ja, Eric det gör jag och har även skickat påminnelse med kopia till hans chef.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter

 • Även jag undrar kring ovanstående.
  Mvh Frida
  Frida.eurenius@gmail.com
 • Hej Eric och Frida,

  Vi ber om ursäkt för sen återkoppling.
  Projektledaren informerar om dagsläget.
  • Etapp 2A är ute på upphandling och vi ser att vi har en kontrakterad entreprenör på plats under Januari-Februari 2022 om allt går som det ska nu.
  • Etapp 2BC arbetar man fortfarande med projekteringsarbeten och man planerar för en upphandling av denna etapp form. Q4 2022 som det ser ut i dagsläget.
  • Vi arbetar i dagsläget med att ta fram ett nytt informationsbrev som ska ge boende lite mer information om läget.
  Önskar er en fin höstvecka.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej

  Tack för info. Detta gäller alltså för både vatten/avlopp och gatorna

  Med vänlig hälsning,Eric
  Eric
 • Hej igen Eric,

  Det stämmer, både vatten och avlopp samt gator drivs i samma entreprenad.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej Susanne!

  Först, tack för all info om utbyggnaden. NU är det så att ni tyvärr stängt ner trådarna om Vidjavägen men idag fick jag detta brev från (se nedan):

  Jag undrar om det finns en utredning, vilka parter är inblandade och hur långt har de kommit?

  Jag upplever att det bara är ett spel för galleriet med "utredning" "disskuterar vägens framtid" men absolut inget händer och inget redovisas. Jag misstänker att ni som kommun bör vara med i en sådan utredning och bör då kunde berätta hur långt ni kommit.

  Hej

   

  Vidjavägen är en väg under utredning, för att nämna så är det fler parter som är inblandade i den utredningen. Fk så ligger vägen på Stockholm stads mark men kommunen har underhållningsansvar.(Gammalt avtal)

  Just nu är vi på enheten inblandade i projekt rörande Vidjavägen och diskuterar vägens framtid, alltså vi fastställer vem som ska utföra och investera i vägen. För att inte kasta skattepengarna i sjön vill vi inte lägga ner för mycket resurser på en väg som kanske ska lagas med större åtgärder.

  Därför lagar vi vägen med enkla medel för att få den intakt så länge vi kan.

  Men är potthålen omöjliga så får vi kontakta entreprenören igen och skicka ut ett lag som får fixa dessa.

   

  Med vänlig hälsning

   

  Marko Mrdjen

  Projektchef

  0853536577

   

  Gatuenhet

  Miljö- och bygglovsförvaltningen

  Huddinge kommun

  141 85 Huddinge

  Eric
 • Hej Eric och välkommen tillbaka!

  Vi låser trådarna ibland (eller tar bort helt) då de blir för långa och ibland börjar handla om andra saker än själva frågan i tråden. Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

  Frågan har behandlats på Kommunstyrelsens samhällsbyggmadsutskotts möte den 19 september.
  Det är en svår fråga juridiskt då kommunen varken äger marken eller vägkroppen och att gemensamhetsanläggning (GA) är väghållare.

  Utredningen om Vidjavägen:
  • Finns det en utredning? Ja, det finns en projektering av Vidjavägen från 2011.
  • Vilka parter är inblandade? GA är väghållare och äger vägkroppen. Stockholm stad är ägare till marken.
  • Hur långt har man kommit? Vi utreder nu vilka alternativ som är möjliga och hur kommunen ska gå vidare. Vi ska under hösten undersöka vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan bli aktuella för att öka säkerheten på vägen i närtid. Vi har en till två frågeställningar kvar gällande juridiken. Samtidigt tar vi fram beslutsunderlag gällande de olika alternativen som styrgruppen bad oss utveckla under styrgruppsmötet i maj.

  Ha en fin fredag!

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.