Regler för forumet ”Fråga servicecenter”

Nedanstående regler för personuppgifter och innehåll gäller för detta forum som ägs och administreras av Huddinge kommun.

Namn och e-postadress

För att skriva inlägg, kommentera, eller rösta i detta forum så behöver du ange ett namn och din e-postadress. Om du vill kan du vara anonym och ange ett alias istället för ditt riktiga namn. Din e-postadress visas aldrig för andra besökare i forumet. E-postadressen används för att skicka automatiska mail till dig vid uppdateringar eller nya inlägg i den forumtråd du är aktiv i. E-postadressen används också för att verifiera att det finns en person bakom adressen och att det inte är spam (skräppost). Det innebär att du måste verifiera din e-postadress första gången du skickar in ett inlägg.

Regler för innehåll

Följ god nätetikett genom att visa respekt för andra personer som skriver och kommenterar inlägg. Kommentera i vänlig, civiliserad ton och håll dig till ämnet.

Du som gör ett inlägg är själv ansvarig för innehållet. Det betyder att om det du skriver strider mot lag eller annat regelverk kan du personligen bli ansvarig för detta. Huddinge kommun övervakar löpande kommentarerna och förbehåller sig rätten att ta bort olämpliga inlägg och stänga av användare som inte följer våra regler för detta forum. Vi publicerar endast inlägg och kommentarer som har ett allmänintresse

För innehåll som publiceras i detta forum gäller följande regler:

 • Den som önskar ta bort eller påtala olämpligt innehåll gör detta i anslutning till inlägg och kommentar.
 • Vi tar alltid bort olämpligt innehåll. Sådant innehåll omfattar rasistiska inlägg, hets mot etniska grupper, pornografi, hot eller kränkande/nedlåtande kommentarer om människor, uppmaning till våld eller kriminellt beteende och reklam som uttryckligen gynnar produkter och företag.
 • Det är inte tillåtet med aggressivt språk i form av svordomar och obscena ord.
 • Vi raderar i vissa fall inlägg eller kommentarer i de fall de är uppenbart irrelevanta, avviker från ämnet eller sammanhanget som de postas i. Vi kan även radera kommentarer som innehåller länkar som inte har med kommentarens innehåll att göra. Vi försöker alltid att meddela den som gjort kommentaren om att vi tagit bort den.
 • Vi raderar obehörig publicering av upphovsrättsskyddat material.
 • Detta forum lyder under lagen om elektroniska anslagstavlor (1998:112) och tar därför omedelbart bort innehåll som strider mot denna lag.

Regler för personuppgifter

Som användare av detta forum accepterar du att det du skriver publiceras och därmed kan läsas av andra användare.

Genom att posta ditt inlägg i forumet lämnar du ditt medgivande till att:

 • Det namn du anger publiceras publikt tillsammans med ditt inlägg.
 • Din e-postadress kommer att lagras av Huddinge kommun i enlighet med svensk lag.
 • Huddinge kommun har rätt att kontakta dig via denna e-postadress.
 • Huddinge kommun har rätt att, men enbart för internt bruk, använda angivet namn och e-postadress för att göra uppslagningar i kommunala databaser (såsom ärendehanteringssystem)
 • Huddinge kommun har rätt att använda angivet namn och e-postadress för att presentera information från andra sociala medier där du uttryckligen gett ditt medgivande till att informationen får presenteras publikt. Detta används exempelvis för att kunna presentera en profilbild från Gravatar. En gravatar är en bild som är knuten till en specifik e-postadress vilket underlättar identifiering av inlägg på bloggar och forum. Det är helt frivilligt att skapa en gravatar.
 • Huddinge kommun förbinder sig att aldrig sälja eller på annat sätt sprida din e-postadress, eller information som hämtats med hjälp av den, till tredje part utan ditt skriftliga medgivande. Ditt inlägg kan dock utgöra allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) vilket innebär att din e-postadress då på begäran kan komma att lämnas ut till en tredje part.

Om du vill ta bort dina uppgifter från detta forum så anmäler du ditt inlägg genom att trycka på varningstriangeln och skriva en förklaring till vad du vill göra, då kommer en redaktör snart ett ta bort uppgifterna.

Övrigt

Om det kommer in flera inlägg med samma frågor brukar vi låta endast ett av inläggen vara synliga på forumet. Då blir det enklare för andra besökare att ta del av fråga-svar och även hitta rätt svar om man använder sökfunktionen i forumet. Vi tar dock inte bort några inlägg utan styr endast vilka frågor som syns på startsidan och i sökfunktionen.

Ibland ändrar vi rubriken för ett inlägg i syfte att tydliggöra för andra besökare vad inlägget handlar om. Det är viktigt inte minst utifrån ett sökperspektiv där bra rubriker underlättar hittbarheten för ett inlägg.