Vilka regler gäller för mur?

Vi tycker att reglerna kring murar är lite svåra att förstå och tolka. Det står att murar alltid är bygglovspliktiga men att murar under 0,5m inte är det. Vad är det egentligen som gäller? Och vad gäller om man behöver renovera en redan existerande mur?
Klara Servicecenter

Kommentarer

 • Behöver jag bygglov för att sätta upp en mur på min tomt?

  I grunden är alla murar lovpliktiga i Huddinge kommun.

  Ett undantag från lovplikten är bland annat att man får anordna en skyddad uteplats med en mur eller plank. Den skyddade uteplatsen behöver anordnas inom 3,6 meter från ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Uteplatsen får vara en avskärmning med hjälp av mur eller plank så länge höjden inte överstiger 1,8 meter över mark eller är placerad närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om den placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter behövs den berörda grannens medgivande. Om grannen är en allmän plats kan ett medgivande inte ges.

  En rekommendation är att bygga sin mur med nog avstånd från tomtgräns för att kunna underhålla den utan att behöva stå på grannens tomt.

  Vad räknas som en mur?

  Det här är en liten klurig fråga, som kräver ett lite klurigt svar. Det som avgör om en konstruktion är en mur eller inte beror på storlek, utförande och utformning, läge och ändamål, visuellt intryck och omgivningspåverkan. Dessa vägs samman i bedömningen i om konstruktionen är bygglovspliktig mur eller något annat.

  Generellt sett är en mur en tät och tung konstruktion som består av staplade stenar eller annat material som är över 0,5 meter hög. En mur kan till exempel byggas av betong eller fyllda stålburar, så kallade gabioner. För staketgrund gäller samma som för murar och kantstöd men styrs samtidigt av vad som placeras på grunden. Exempelvis utgör en staketgrund med ett plank ovanpå en och samma konstruktion och bedöms inte var för sig.

  Är konstruktionen exempelvis under 0,5 hög räknas den som ett kantstöd, och är vanligtvis inte bygglovspliktig. Det kan hända att man behöver bygglov om konstruktionen är väldigt lång, exempelvis runt hela tomten eller om kantstödet är terrasserat. Sker schaktning eller fyllning av mark i anslutning till kantstödet så kan markförändringen kräva marklov.

  Behöver jag bygglov för att renovera en sliten mur?

  Om muren har fått ett bygglov, är preskriberad eller är en del av en lovbefriad uteplats så får du utföra underhåll på muren. Det krävs ibland för att den ska se ut och fungerar som den ska. Om du ersätter en mur, byter kulör, material eller på annat sätt gör en väsentlig förändring av utseendet så kan du behöva söka ett nytt bygglov.

  Som ni märker så är det lite utav en djungel det här med murar, så för att vara på säkra sidan kan man alltid skicka en skiss på vad man vill göra till oss på Servicecenter@huddinge.se så vi kan få en bygglovshandläggare att göra en bedömning om man behöver söka bygglov eller inte!


  Huddinge servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.