Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller för att plantera träd och buskar vid tomtgränsen?

Hej,
Finns det några regler i Huddinge kommun hur man får plantera träd och häckar på sin egen tomt i förhållande till tomtgränsen?
Med vänlig hälsning, Elin

Kommentarer

 • Hej Elin och tack för din fråga.

  På vår hemsida står det att du som är fastighetsägare ska se till att sikten på gatan inte blir skymd av växter på din tomt. Stora buskar och träd bör vara minst 2 meter innanför tomtgränsen. Häckar och buskar ska vara 60 centimeter innanför tomtgränsen.

  Om det är träd eller en häck mot en granne bör man plantera så att man själv kan komma åt och ansa och klippa det man planterat. Diskutera med grannen hur nära du kan plantera och var medveten om att grannen kan ansa det som kommer in på hens sida.

  Läs gärna inlägget om dålig sikt på grund av höga häckar.

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
 • Hej!
  Vad händer om en granne endast placerat Sina tujor 20-40cm in på sin tomtgräns och inte 60cm som er rekommendation? Dom är i dagsläget små men kommer säkert växa.
 • Hej Anna,

  Det kan vara svårt för kommunen att göra något i dagsläget så länge det är planterat på den egna fastigheten. Om det inte hålls efter och börjar växa över tomtgränsen kan man göra en tillsynsanmälan.

  Det bygglovsavdelningen då kommer titta på är inte exakt hur långt från gränsen tujorna är planterade utan snarare om det växer så att det blir en olägenhet för grannen.

  Önskar dig en fin dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Om man planterar träd på sin tomt får man plantera vilka träd man vill och att höjden på träd är o relevant även om det skulle innebära oegentlighet för grannar. Undrar också om man är ägare till ett staket mot grannen har man rätt att ta ner det utan att få lov från grannen först, och som inte är ägare av staketet.
 • Om jag sätter upp en låg häck på min egen tomt (60cm innanför gränsen så jag kommer åt att ansa den) behöver jag be grannen om lov då?
 • Hej Anne-Marie och välkommen till vårt frågeforum.

  Det är alltid bra att ha en dialog med sina grannar. För att plantera en häck som i detta fall krävs inget bygglov från kommunens sida.

  Med vänlig hälsning,


  Huddinge servicecenter
 • Hej! Men måste man få ett godkännande av grannen för att plantera tuja vid tomtgräns?
 • Hej Anna och välkommen tillbaka!

  Du bör inte plantera tujor på tomtgränsen utan som jag tidigare skrivit en rejäl bit in på din fastighet så att du kan vårda dem från båda sidor. Vill du plantera dem på tomtgränsen behöver du verkligen göra det i dialog med dina grannar eftersom du ska ansa och vårda dem från alla håll och kanter.

  Önskar dig en fin helgdag i morgon!

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
 • Hej igen!

  Jag frågar om regler och får ” det är alltid bra att....” och ”en rejäl bit in” och ”bör inte”. Jag vill veta om jag gör något olagligt när jag planerar tujor nära tomtgräns utan att ha bett om lov?

  jag frågar igen me förhoppning på ett klart svar. 

  1. Finns det en lag om att Jag Behöver be grannen om lov för att sätta upp tujor(inte PÅ tomtgräns utan ca 20-40 cm ifrån)
 • Hej igen Anna,

  Svar på din fråga har du fått i texterna ovan. Du begår inget lagbrott men det kan få konsekvenser i framtiden eftersom tujor växer. Därav en rekommendation att du bör plantera cirka 60 cm in på din egen fastighet. Du ska inte gå in på grannens fastighet för att klippa och vårda dina växter.

  "Vilka träd får man plantera på sin fastighet?
  Du får plantera vilket träd du vill på din fastighet. Om du vet att trädet kommer breda ut sig mycket på höjd och bredd bör du ha med detta i beräkningen innan planteringen eftersom angränsande grannar har rätt att ta bort grenar som breder ut sig över tomtgränsen. Så tänk på framtiden redan då planterar trädet för att förhindra framtida besvär för dina grannar."

  "Det kan vara svårt för kommunen att göra något i dagsläget så länge det är planterat på den egna fastigheten. Om det inte hålls efter och börjar växa över tomtgränsen kan man göra en tillsynsanmälan."

  Du kan läsa mer i Jordabalken 3 kap. Rättsförhållanden mellan grannar.

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.