Till senaste kommentaren

Hur hög får häcken i en korsning vara ?

Hej !

Min fråga är, hur hög få en häck vara i en korsning? Man behöver inte åka långt i för att upptäcka villaägare som har hörntomter och som sätter upp höga häckar i vägkorsningar som skymmer sikten. Dessutom växer det ut långa grenar över trottoaren så fotgängare hänvisas till körbanan. Vad gör ni åt detta?

Kommentarer

 • Hej Kalle P.

  Vilka bra frågor du ställer nu när det börjar bli vår och växtligheten ökar.

  Huddinge kommuns riktlinjer är att växter inte bör vara högre än 80 centimeter runt hörntomter och andra fastigheter som har utfart mot gata. Detta för att skapa fri sikt. För hörntomter gäller dessutom att det ska gå att se minst tio meter runt hörnet. Det finns information och riktlinjer i en folder som går ladda ner på vår hemsida som heter "Klipp häcken" och där kan du läsa alla regler som fastighetsägaren bör förhålla sig till.

  Det är fastighetsägarens ansvar att se till så att trädgrenar och växtlighet inte skymmer sikt och om det finns träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör fastighetsägaren se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden som krävs är:

  • över gångbana: minst 3,5 m
  • över cykelväg: minst 3,5 m
  • över körbana: minst 4,7 m

  När det gäller villagatorna och övriga 30-vägar så ska buskarna eller träden vara rent hindrande för att vi ska bedöma det som trafikfarligt. Där bedömer vi oftast att farten kan anpassas efter förhållandena i korsningar. Om det bedöms trafikfarligt går vi vidare och utreder på vems mark den farliga häcken eller trädet är. Om häcken eller trädet ligger på kommunens mark beskärs det så att till exempel sikten eller framkomligheten förbättras på platsen. Om häcken eller trädet är på privat mark uppmanar vi fastighetsägaren att klippa grenar och häcken och detta genom att lägga en lapp i brevlådan. Efter cirka en månad följer vi upp ärendet och är inte åtgärd utförd lämnar vi en påminnelselapp i brevlådan. Skulle åtgärd fortfarande utebli gör vi en tillsynsanmälan till bygglovsavdelningen.

  Det lagstöd som finns för bygglovsavdelningen att hantera ett ärende vidare är plan- och bygglagen 8 kap 15 § som föreskriver att en tomt ska hållas i vårdat skick och underhållas så att risken för olycksfall och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Med utgångspunkt i detta kan alltså en anmälan skickas in till bygglov om en häckar eller träd bedöms vara trafikfarliga.

  Upptäcker du eller någon annan för hög växtlighet i korsningar eller om grenar växer ut över gång- eller körbanor är ni välkomna att göra en felanmälan i vår app eller i vårt webbformulär. I praktiken leder en felanmälan till att någon av våra medarbetare på utförarenheten åker ut och gör en bedömning. De bedömer om häckar eller träd som växer över gatan bedöms som trafikfarliga.

  Läs gärna inlägget om hur nära tomtgränsen kan plantera träd och buskar.

  Önskar dig en skön vår.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Hej!
  Min nya granne planterade för några år sedan en tät thujahäck avslutat med ett skevt plank vid tomtgränsen till min garageutfart som nu helt skymmer sikten för mig.
  Trots min försiktighet har flera olyckstillbud inträffat,
  dock och turligt nog inga allvarliga än så länge.
  Jag har vid flera tillfällen talat om olägenheten för honom,
  svaren jag fått är "han får göra vad han vill på sin tomt".

  Min fråga, kan jag påräkna hjälp från kommunen?
  Med tanke på foldern "Klipp häcken" utgiven av
  Huddinge kommun med uppmaningar som kom i
  brevlådan för ett tag sedan?
  Om så, vem, vilken avdelning ska jag ta kontakt med?

  Mvh
  Gunnar
 • Hej Gunnar,

  Tack för din fråga.

  Som min kollega Susanne skrev i tidigare inlägg så är du välkommen att göra en felanmälan i vår app eller i vårt webbformulär om du upptäcker för hög växtlighet i korsningar eller om grenar växer ut över gång- eller körbanor.

  I praktiken leder en felanmälan till att någon av våra medarbetare på utförarenheten åker ut och gör en bedömning. De bedömer om häckar eller träd som växer över gatan bedöms som trafikfarliga.

  Vill du komma i direkt kontakt med utförarenheten så kan du mejla till gator@huddinge.se.

  Trevlig helg!

  Hälsningar,
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.