Till senaste kommentaren

Får ett barn gå heltid på förskolan då en förälder är sjukskriven eller har graviditetspenning?

Om jag som förälder är sjukskriven och inte kan arbeta, har jag då rätt att lämna mitt barn på förskolan under samma antal timmar som hon skulle ha gått där om jag hade arbetat?

Kommentarer

 • Hej Sirpa,

  Vilken bra fråga du ställer eftersom det är många som undrar över detta med schematider på förskolan vid såväl sjukskrivning som graviditetspenning.

  Korttidssjukskrivning
  Är du sjukskriven en kort period har barnet rätt att vara på förskolan sin vanliga vistelsetid. Det vill säga hade barnet till exempel 42 timmar per vecka innan du blev sjuk, får det fortsätta ha det de dagar du är sjuk.

  Långtidssjukskrivning

  När en förälder varit sjukskriven mer än 60 dagar övergår sjukskrivningen till en långtidssjukskrivning. Barnet ges då vistelsetid i verksamheten 25 timmar per vecka. Rektor eller huvudman för pedagogisk omsorg beslutar om hur vistelsetiden ska fördelas. Föräldrar som utifrån familjesituationen anser att 25 timmar per vecka inte täcker barnets behov kan ansöka om att få vistelsetiden individuellt prövad. Ansökan görs i e-tjänsten "ansökan om dispens för utökad vistelsetid".

  Graviditetspenning

  För graviditetspenning gäller att barnet får behålla sitt ordinarie schema i 14 dagar efter att föräldern börjat gå på graviditetspenning. Sedan får barnet gå 25 timmar per vecka.

  Vårdnadshavarna ansvarar själva över att lägga in rätt schema i e-tjänsten utifrån regelverket ovan och utifrån hur huvudmannen vill att de 25 timmarna ska förläggas.

  Krya på dig!

  Med vänliga hälsningar,


  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.