Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur ser reglerna runt startbesked ut ?

Hej,

vi har ett startbesked för en anmälningspliktig åtgärd där startbeskedet gavs i slutet av 2019. Jag ser att startbeskedet är ikraft två år och vi har påbörjat åtgärden men inte slutfört den då vi inväntar ett annat projekt som ska göras samtidigt. Blir det något problem att ansöka om slutbesked senare under 2022 då startbeskedet "förfallit", men projektet är under arbete?

Kommentarer

 • Hej Henrik!

  Tack för din fråga,

  Lagstiftningen är i vår mening lite otydlig på den punkten. Följande står i 9 kap. 25 § PBL:

  ”Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet gavs. Om arbetena då har påbörjats men inte avslutats och ett nytt tekniskt samråd behövs, ska byggnadsnämnden kalla till ett nytt sammanträde för tekniskt samråd. Om det finns förutsättningar för slutsamråd enligt 30 § får byggnadsnämnden i stället kalla till slutsamråd.

  Det som sägs om slutsamråd i andra stycket gäller även när startbesked enligt första stycket upphör att gälla.”

  Det framgår med andra ord inte tydligt att arbetena ska vara avslutade inom två år, och just nu är vår bedömning att slutbesked kan ges även efter att två år passerat sedan startbeskedet gavs.

  Önskar dig en fin dag,

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej,

  tack för svar!

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.