Till senaste kommentaren

Behöver jag söka bygglov för solceller på tak ?

Hej!
Jag planerar att skaffa solceller på mitt tak. Behöver jag anmäla detta till kommunen på något sätt?
mvh
Sture

Kommentarer

 • Hej Sture och välkommen till vårt frågeforum!

  Om solcellerna uppförs (som de oftast gör) liggandes i takfallet kräver de inte lov, förutsatt att huset de ska uppföras på inte ligger inom ett område som har särskilda kulturmiljövärden och alltså ligger inom ett särskilt skyddat område. I vår webbkarta kan man se om huset ligger i ett kulturmiljöområde. Klicka på "Kulturmiljö och fornlämningar", "kulturmiljöprogram 2019" och därefter "ytor".

  Även om huset ligger i ett kulturmiljöområde är det ändå fullt möjligt att man får ha solceller på taket, men man behöver då söka bygglov för dem, vilket innebär att man gör en prövning mot lagstiftningen i Plan- och bygglagen(2010:900).

  Bärs solcellerna upp av någon stående konstruktion på taket som gör att de inte ligger i takfallet, vilket framför allt gäller för platta tak, kräver dessa också bygglov.

  Kan också tipsa om att kontakta energi- och klimatrådgivningen för mer information om solceller.

  Hoppas informationen varit hjälp.

  Med vänlig hälsning
  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )
 • Hej,

  Vårt hus ligger inom ett område med kulturmiljövärden (Skogsäng) och läser ovan att det trots detta kan vara fullt möjligt att uppföra solceller på vårt hus.

  Vi undrar därför vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att vi ska kunna installera solceller och därigenom även bidra till klimat och energiomställningen?

  Vänliga hälsningar,
  Maria
 • Hej Maria,

  Tack för ditt inlägg,

  Generellt gäller att man följer riktlinjerna i kulturmiljöprogrammet angående takfärg och undvik solceller mot gaturummet. Det är dock en omfattande prövning som görs när en bygglovsansökan inkommer.

  Här kan du läsa Kulturmiljöprogrammet som gäller för Snättringe/Skogsängen.

  Bygglovsavdelningen arbetar med att ta fram riktlinjer för att göra det tydligare vad som gäller för den som vill sätta upp solceller och vad man kan göra för att enklare få bygglov. De hoppas att denna utredning ska vara klar i år.

  Önskar dig en fin vecka!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej ! Bor på en adress i Huddinge ( Lövdalsvägen)
  Har funderingar på att montera en solcellsanläggning… dock så pga att vårt tak har så många olika vinklar/ mm så skulle det vara en mycket bättre idé att montera en låg ställning på ett berg som finns på vår tomt … vad jag kan se så är marken inte i nåt område med kulturmärkning… Står att det generellt sett inte behövs något bygglov , men hur vet man om det verkligen inte behövs ? Ställningen skulle endast bli synlig från sidan för en av våra grannar samt att dom inte kommer kunna bli bländade eller liknande av den …
  Vänligen
  Mathias
  Mathias liljedahl
 • Hej Mathias,

  Tack för ditt inlägg!

  En stor och hög anläggning kan kräva bygglov. Anläggningen kan också påverka stads- och landskapsbilden. Det är därför svårt att svara på om just din planerade åtgärd kräver bygglov eller inte.

  Det bästa är att skicka in en bygglovsansökan för att bygglovsavdelningen ska kunna göra en lovprövning. Om de gör bedömningen att din tänkta åtgärd inte kräver bygglov får du möjlighet att återta din ansökan utan avgift.
  De handlingar som du behöver skicka in är följande:
  - Ansökan om bygglov
  - Situationsplan på tomtkartan
  - Kontrollplan
  - Detaljritning

  Önskar dig en fin dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.