Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer med skandalbygget i Segeltorp?

Hej
Jag är intresserad av skandalbygget vid Segeltorps C där det brunnit, men när jag söker efter alla kommentarer och frågor om detta som jag vet har kommit under de 6 år detta pågått hittills, så hittar jag inga inlägg, hur kommer det sig?
Jag söker på ordet "segeltorp" och då borde det komma några inlägg, men icke, däremot en mängd andra om segeltorp, inget om bygget?
Mvh Rikard

Kommentarer

 • Hej Rikard och tack för ditt inlägg!

  Vi har tidigare haft inlägg i forumet om byggnaderna som brann i Segeltorp. De är idag arkiverade och därför inte sökbara i forumet. De flesta inlägg arkiveras efter en tid. Det kan bero på att de till exempel bedöms vara inaktuella, svåröverskådliga, att de har få sidvisningar eller att det finns andra inlägg om samma fråga.

  Om du är intresserad av vad som skrevs om frågan tidigare kan du läsa om det i det här inlägget.

  Sammanfattning
  Bygglovsavdelningen har tidigare förelagt fastighetsägaren om att sätta upp stängsel kring fastigheterna, men kan inte göra mer än så under den tid det finns ett giltigt bygglov. Det finns i det här fallet bygglov vars giltighetstid går ut i maj 2019. Först därefter finns det möjlighet att utöva vidare tillsyn och vidta åtgärder, som att förelägga fastighetsägaren om att ta bort byggnaderna och återställa marken. Enhetschef på bygglovsavdelningen har meddelat att de följer situationen och är förberedda när det blir möjligt att utföra vidare tillsyn.

  Med vänliga hälsningar,
 • Nu har tiden gått
  Vad händer med tillsynen ?

  Mats Persson
  Mats Persson
 • Hej,

  Bygglovsavdelningen fattade den 12 juni 2019 beslut om att tomterna ska städas och det nedbrunna huset ska rivas. Beslutet har inte fått laga kraft än då det har blivit överklagat till Länsstyrelsen. Innan de kan följa upp att tomterna städats och husen rivits måste de invänta beslut från Länsstyrelsen.

  Det finns också ett ärende hos Miljötillsynsavdelningen där de i dagsläget har kommunicerat ett föreläggande om att omhänderta bygg- och rivningsavfall efter rivningen av de brandskadade husen. Senast 12 september vill miljötillsynsavdelningen har in synpunkter från fastighetsägaren innan de skriver beslut. Stöd för beslutet finns i avfallsförordningen och miljöbalken.

  Du kan begära ut handlingarna rörande fastigheten genom att maila bygglov@huddinge.se samt miljotillsyn@huddinge.se.


  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej
  Nu har v5 passerat den 12e.
  vad har hänt i ärendet ?  mats
 • Hej,

  Miljötillsynsavdelningen har inte fått in några synpunkter på det kommunicerade föreläggandet. Informationen jag fått från dem är att de idag kommer skicka ut ett beslut.

  Du kan alltid begära ut handlingar genom att maila miljotillsyn@huddinge.se.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej
  Nu har fristen för fastighetsägaren löpt ut väl?
  Vad och när gör kommunen nåt härnäst?
  Mvh, Rikard
  Rikard
 • Hej Rikard,

  Miljötillsynsavdelningen meddelar att beslut om att tomten ska avstädas har skickats ut och delgivningskvitto har mottagits. Detta innebär att avfallet på fastigheten ska vara avstädat inom 3 månader, alltså den 2 januari 2020.

  Ärendet hos bygglovsavdelningen är oförändrat. De fattade den 12 juni 2019 beslut om att tomterna ska städas och det nedbrunna huset ska rivas. Beslutet har inte fått laga kraft än då det har blivit överklagat till Länsstyrelsen. Innan de kan följa upp att tomterna städats och husen rivits måste de invänta beslut från Länsstyrelsen.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Ni har tidigare svarat att besvärstiden hos länsstyrelsen utgått i September. HAr Länsstyrelsen meddelat ny tid ?

  Mats Persson
 • Hej
  Ja, det rör sig i snigelfart framåt. Ännu en Jul förstörd med denna soptipp och skamfläck om inte tomtägaren sätter fart. Sorgligt.
  Vad gäller Länsstyrelsen, finns det nån prognos på när de kan tänkas ta upp ärendet, pratar vi 2019 eller 2020?
  Häls Rikard
  Rikard
 • Hej Mats och Rikard,

  Rikard: Länsstyrelsen har inget datum att förhålla sig till. Ibland kan ett ärende ta en månad och ibland upp till ett år. Du kan läsa mer om handläggningen på Länsstyrelsens hemsida samt olika orsaker som kan försena ett ärende.

  Mats: Jag är osäker på vad du menar med att Länsstyrelsens besvärstid går ut i september. Om du tänker på svaret jag gav den 30 augusti så rörde det ärendet hos miljötillsyn där fastighetsägaren hade till den 12 september på sig att inkomma med synpunkter innan ett beslut skrivs.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Då kan vi vänta oss ett svar från miljötillsyn nu då, när tiden gått ut ?
  Mats persson
 • Hej
  Ja, strax har 3 månader efter sep-datumet som fastighetsägaren hade att förhålla sig till passerat. Vad har hänt, och vad sker nu från kommunens sida i nästa steg?
  Vänligen svara med datum/tidsangivelser så att man vet vad och när saker kommer att hända härnäst, tack. Mvh, Rikard  Rikard
 • Hej Rikard,

  När det gäller ärendet hos miljötillsynsavdelningen så är läget oförändrat. Som jag tidigare skrivit så ska avfallet på fastigheten vara avstädat inom 3 månader, alltså den 2 januari 2020.

  När det gäller ärendet hos bygglovsavdelningen har Länsstyrelsen den 30 oktober 2019 gett avslag på överklagan. Fastighetsägaren har överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen och där är ärendet nu.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Ok, tack. Men hur kunde det bli 2/1 utifrån tidigare angivelser undrar jag bara?
  Och eftersom fast-ägaren lika lite som tidigare kommer att ha gjort nåt t 2/1, vad gör då kommunen 3/1?
  Rikard
 • Hej,

  Miljötillsynsavdelningen har i dagsläget inte något alternativ framtaget. De förutsätter att tomten blir avstädad till den 2 januari. Jag kommer uppdatera den här tråden så snart jag vet mer.

  Beslutet skickades ut 2019-09-18 och delgivningskvittot mottogs 2019-10-02. Från det datumet har de 3 månader på sig att avstäda tomten.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Någon avstämning har ej skett. Vad gör ni .

  Mats persson
  snättringe fastighetsägareförening

  Mats persson
 • Hej,

  Fastigheterna har bytt ägare och ny ägare är Real Estate West AB vars dotterbolag Real Estate Daughter AB nu står som lagfart på fastigheterna. Rivning påbörjades förra veckan av en rivningsentreprenör som anlitats av den nya ägaren och fastigheterna beräknas vara avstädade i slutet av februari. Miljötillsynsavdelningen bevakar rivningen och kommer följa upp att den utförs enligt den nya ägarens utsatta tid om avstädning i slutet av februari.

  Trevlig dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.