Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Riskfylld eldhärjad fastighet i Segeltorp

På Gamla Södertäljevägen bredvid Delicato i Segeltorp eldhärjades i höstas en radhuslänga som var under uppförande. Fortfarande flera månader senare finns inget stängsel kring husen och det tycks vare sig pågå rivning eller återuppbyggnad av husen. Fastighetsägaren är enligt lag skyldig att se till att ingen riskerar att skada sig på en byggarbetsplats. Här är det uppenbara risker att barn eller andra kan ta sig in på platsen då den helt saknar stängsel. Planerar kommunen att vidta några åtgärder mot ägaren innan det inträffar?

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt inlägg i vårt frågeforum.

  Jag har varit i kontakt med bygglovsavdelningen som säger att det finns ett pågående bygglovsärende för fastigheten men dock inget slutbesked.
  Vi kan därför inte skapa ett tillsynsärende på detta men det är nu registrerat vilket innebär att när inspektör åker ut i ärendet kommer det du rapporterat att kontrolleras.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej!
  Tack för svar. Jag tycker dock det verkar som att kommunen inte utnyttjar sin möjlighet att utöva tillsyn här, då detta inte hänger ihop med bygglovsfrågan. En bekant som är jurist med fastighetsrätt som specialområde svarade så här när jag beskrev min fråga till er:

  "En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer, se 8 kap. 15 § 1 st PBL. Den paragrafen gäller både bebyggda och obebyggda tomter. En tillsynsmyndighet ska pröva förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens tillämpningsområde. se 11 kap 5 § PBL. De måste inleda ett ärende om det finns misstanke om brott mot PBL, vilket det verkar göra."

  Mvh,
  Karin

 • Hej igen!

  Bygglovsavdelningens svar är att de inte kan göra något åt det. Paragrafen i plan- och bygglagen (PBL) som gäller ovårdad tomt gäller både för bebyggda och obebyggda tomter men i det här fallet pratar vi om en arbetsplats.

  Bygglovet är giltigt och fram till den femårsperiod under bygglovet är giltigt kan tillsyn inte ingripa då det inte finns någon anledning. Avdelningens inspektörer har dessutom besökt fastigheterna och konstaterade att allt material ligger inom fastighetens tomt.

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter
 • Hej,
  Tack för svar. Då får vi bara hoppas att inget barn eller någon annan skadar sig under tiden.

  Mvh,
  Karin

 • Hej!
  Tänkte höra om det är någon på kommunen som har funderat på att göra något åt detta på sistone?  Eller är tanken att huset ska få stå så i all evighet?

  Jag tycker inte det är så trevligt att mötas av detta varje dag, och jag lider med dom som har det precis utanför sitt fönster.

  Vems ansvar är det om någon skadar sig?
 • Hej Hannes

  Tack för din fråga.

  I somras blev fastigheterna instängslade och i övrigt gäller bygglovet i fem år - räknat från våren 2014 när bygglovet gavs. Hänvisar informationen i tidigare tråd.
  Tillsynsärende kan först göras när tiden för lovet har gått ut.

  Trevlig helg!

   
 • Hej!

  Det där tror jag är ljug, det är klart att kommunen kan göra något om någon missköter en fastighet så att den påverkar omgivningen kraftig, om man vill.

  Formulera om frågan. Finns det något som jag som medborgare kan göra för att få kommunen att ta sitt ansvar och rätta till den uppkomna situationen med fastigheten innan 2019 då bygglovet går ut?
 • Hej igen!

  Det finns tyvärr inget lagstöd i plan- och bygglagen som gör att kommunen kan påverka situationen, mer än vad som redan har gjorts. Huddinge kommun har utfärdat ett föreläggande om att stängsla in fastigheterna vilket nu är gjort. Nu är det upp till fastighetsägaren att gå vidare med eventuell rivning eller renovering. Om inget är gjort våren 2019, då  bygglovet går ut, kan kommunen gå vidare med åtgärdsförelägganden.

  Hälsningar,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.