Till senaste kommentaren

Får vi "parkera" vår segelbåt under vintern på tomten?

Hej!

Undrar vad som gäller båtar som "parkeras" på egen tomt, till ex på en parkeringsplats.

1. Får man ens "parkera" en båt på sin tomt?  Behöver man inget bygglov? Gäller det endast vintertid, och i så fall, vilka veckor?

2. Har båtens modell eller längd betydelse? Jag tänker just nu på en båt som inte har någon hytt alls, om det spelar roll.

3. Ska den stå ett visst antal meter ifrån tomtgränsen?

4. Gäller det endast EGNA båtar, eller får man låta en vän lämna båten på ens tomt över vintern till ex?

Stort tack!

Kommentarer

 • Hej Daria!

  Tack för din fråga.

  För säsongsförvaring av högst två fritidsbåtar i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus krävs inget bygglov. Uppställningen får uppföras på en tomt där det redan finns ett en- eller tvåbostadshus. Uppställningen av båten ska ske i omedelbar närhet av din fastighet. Båten får placeras 4,5 meter från tomtgränsen till grannarna, vill du placera närmare än 4,5 meter behöver du berörda grannars medgivande. Det finns ingen begränsning på hur stor båten ska vara för att vara lovbefriad. Däremot får uppställningen inte innebära en betydande olägenhet för omgivningen.

  Behöver du däremot förvara fritidsbåten i längre period än säsongsförvaring kan det behövas bygglov eftersom det kan betraktas som ett upplag. I områden och byggnader som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får fritidsbåten däremot inte placeras.

  Det är bra att du även tittar i detaljplanen om det står något specifikt om uppställning av fritidsbåtar, eftersom kommunen kan i detaljplanen utöka lovplikten för uppställning av fritidsbåtar. Du väljer gällande planer i översta fliken och skriver in adressen för att hitta detaljplanen.

  Du kan läsa mer om reglerna på boverkets hemsida.

  Med vänliga hälsningar
  Jean Servicecenter
 • Tack för information om vinterförvaring av fritidsbåt.
  Krävs det bygglov för att man täcker båten med en press ?

 • Hej Ove, och tack för din fråga!

  Det beror helt på om befintlig byggnad på fastigheten anses vara särskilt värdefull, inom det detaljplanerade området. Att ställa båt eller husvagn på tomten är oftast inga problem, men det som kan vara ett problem är då själva ställningen som utgör ett byggnadsverk, och kan då anses inte vara lämpligt.

  Vill man använda sig av en ställning för att upprätta presenningen, skall detta prövas i ett bygglov. Man tar då hänsyn till befintlig bebyggelse.

  Packas båten in enbart i en presenning utan ställning så ska det inte vara några problem, om man redan fått godkänt att ha båten på tomten under vintersäsongen.

  Vänliga hälsningar,

  Jean Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.