Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller vid smitta eller sjukdom i förskolan ?

Hej.

Jag undrar vilka förhållningssätt och regler som man ska förhålla sig till gällande smitta i förskolan. Har ni någon broschyr eller någon myndighets råd som ni följer (exempelvis "smitta i förskolan" eller 1177).

Jag vill framför allt veta hur reglerna kring barnets hemmavistelse vid feber gäller (ett feberfritt dygn, fler eller del av dag?) och regler kring barnets hemmavistelse vid magsjuka (ett eller två symtomfria dygn, om familjen är sjuk men inte förskolebarnet, etc).

Tack på förhand.

/ Malin

Kommentarer

 • Hej Malin,

  Vad bra att du ställer en fråga som många i kommunen kan ha nytta utav.

  Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en skrift "Smitta i förskolan" som ska finnas på varje förskola, som stöd i dessa frågor. "Smitta i förskolan" grundar sig på socialstyrelsens rekommendationer. Förskolorna har också kontakt med BVC, barnhälsovården.

  Feber
  Barnet bör ha en feberfri utan febernedsättande medicin innan det återkommer till förskolan. Även hänsyn till barnets allmäntillstånd är viktigt så barnet orkar/klarar en dag i barngrupp.

  Magsjuka
  Vid magsjuka är en stark betonad rekommendation att berörda personer stannar hemma två symtomfria dygn, det vill säga 2 dygn utan kräkning och/eller vattentunn diarré innan återgång till förskolan.

  Förebyggande
  Det är av vikt att föräldrar berättar för personalen på förskolan om barnet är hemma från förskolan med symtom som tyder på magsjuka eller andra sjukdomsbilder. På så sätt kan man upptäcka om flera barn är frånvarande av samma anledning – och därmed kanske upptäcka och minimera att många drabbas.

  Förebyggande arbete är alltid av vikt, där även kontinuerlig handtvätt, rena lokaler och utevistelse är några sådana faktorer som ingår.

  I alla verksamhetsfrågor, där det finns oklarheter, bör rektor kontaktas.

  Med hopp om att detta kan vara vägledande vid de sjukdomsbilder frågan gällde.

  Med vänlig hälsning

  Huddinge servicecenter
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.