Ofärdigt vid Glömstahallen

När ska ni färdigställa området mellan Glömstahallen och Glömstavägen? Det saknas gatstenar, temporära stängsel står kvar och grusytor är lämnade. Dåligt.

Kommentarer

 • Hej Johan och tack för din fråga!

  Ja, gångbanor, övergångsställen med mera kommer att färdigställas under 2020. Samtliga arbeten kommer påbörjas under senare delen av våren. Anledningen till att arbetet upphört är för att möjliggöra påfartsramp till Glömstavägen under arbetet med tillbyggnaden av Glömstaskolan.

  Vänliga hälsningar,
  Jean Servicecenter
 • Varför måste arbetet upphöra för att möjliggöra en påfartsramp? Är rampen temporär? Det är sjukt svårt att åka ut på Glömstavägen mot Huddinge centrum från den vägen! En rondell är nödvändig. Varför bygger ni inte en sån eller rödljus?

  Vänliga hälsningar
  Johan
 • Hej!

  Påfartsrampen är temporär. Glömstavägen tillhör Trafikverket och därför har kommunen tyvärr endast tillfälligt godkänt att ha en påfartsramp där under byggtiden av Glömstaskolan.

  Huddinge kommun för dialog med Trafikverket om korsningen Bergavägen/Glömstavägen där kommunen också vill se en åtgärd för att det ska underlätta att köra ut på Glömstavägen.

  Övriga synpunkter kan mailas in till trafik@huddinge.se

  Vänliga hälsningar,

  Jean Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.