Till senaste kommentaren

Måste vi lämna in inkomstuppgift när barnet börjar i skolan?

Om vi accepterar den högsta taxan för fritids, varför måste vi rapportera om våra inkomster till skolan?

På blanketten som skickats hem från skolan står det att man oavsett inkoms ska skicka in blanketten, men även att om det inte görs så tas den högsta taxan ut.
Vi slår i taket, även om ena föräldern skulle bil av med jobbet.

Det sker ju även en kontroll mot deklaration varje år, vilket är ytterligare en anledning till varför vi inte ska behöva ange uppgifterna på en blankett.

Kommentarer

 • Hej Christina och tack för din fråga!

  Det stämmer att det står som du påstår. Detta görs av den anledningen för att förebygga eventuella felrapporteringar i inkomster för de som inte når upp till maxbeloppet.

  I ditt fall kan du nedan på blanketten under bara skriva i att du uppnår maxbeloppet och att du godtar maxtaxa, då behöver du inte fylla i några siffror överhuvudtaget. Det är lite missvisande i blanketterna och när man rapporterar in sina inkomster för förskola så framgår det tydligt att om man inte vill uppge sin inkomst kan man välja direkt att flika i att man godtar att betala maxtaxa.

  Detta gör du smidigast genom att fylla i där det står - Summa inkomster per månad= (Maxtaxa)

  När detta sedan skickas in som underlag till Barn och utbildningsförvaltningen från skolan så kommer detta framgå tydligt hur det ska faktureras till er.

  https://www.huddinge.se/globalassets/huddinge.se/_gemensamma/blanketter/buf/grundskola/buf-grsk-0008_inkomstuppgift.pdf

  Vänliga hälsningar,
  Inger Servicecenter
 • Hej,

  Jag har en fundering som är kopplat till inlägget ovan. Min fundering är dels varför Huddinge kommun väljer att använda en pappersblankett för detta då vi för förskolan har lämnat uppgifter i en e-tjänst med valet att kryssa i att vi accepterar maxtaxa?

  Dels undrar jag över om hanteringen är den bästa utifrån GDPR och skyddandet av personuppgifter då rutinen på vår skola är att barnen lämnar blanketten till sin lärare men att denna troligen inte är slutmottagare av blanketten. Så hur många personer hanterar blanketten innan den manuellt förs in i något system? Även om man väljer att inte lämna inkomstuppgifter i enlighet med ert svar ovan så ska man ändå fylla i personnummer. Hur säkerställer ni en säker hantering av dessa personuppgifter? 

  Slutligen ställer jag mig något frågande till vad det egentligen är jag skriver under på. Enligt er blankett skriver jag under att jag:

  "Jag/vi har tagit del av gällande regler och taxebestämmelser i Huddinge kommun och åtar mig/oss betalningsansvaret för avgifterna. Jag/vi ger Huddinge kommun rätt att kontrollera inkomstuppgifter hos arbetsgivare samt att personuppgifter får registreras för diarium, handläggning och arkivering."

  I detta är det flera saker jag ger ett medgivande till. Om jag accepterar maxtaxa finns ingen anledning att ge mitt medgivande att ni kontaktar min arbetsgivare för inkomstuppgifter. Vidare så framgår det inte hur länge ni har för avsikt att registerar/arkivera mina personuppgifter samt vad dessa ska användas till.

  Jag ser att det finns rum för utveckling i denna hantering.

  Vänligen,
  Karolina


  Notering: I er "policyn för personuppgifter och innehåll" framgår det att jag samtycker till att :
  • Huddinge kommun har rätt att, men enbart för internt bruk, använda angivet namn och e-postadress för att göra uppslagningar i kommunala databaser (såsom ärendehanteringssystem)
  Även detta ställer jag mig något frågande till och huruvida det finns rättsligt stöd för detta. Är det av internt intresse att se om jag som användare av denna frågefunktion är aktuell i andra system i kommunen? Vilka system avses med "ärendehanteringssystem"?
  Karolina
 • Hej Karolina och tack för dina funderingar och synpunkter.

  Jag har vidarebefordrat dem till barn- och utbildningsförvaltningen och inväntar svar.

  Med vänlig hälsnig,
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.