Till senaste kommentaren

Varför är det låg badtemperatur i Huddingehallen ?

Hej,
Det är väldigt kallt badvatten i huddingehallen. Finns det några planer på att höja temperaturen?
Barnen på 3 och 5år vill inte bada och blir nästan blåa om läpparna.Kommentarer

 • Hej Martin,
  Tack för din synpunkt angående vattentemperaturen.

  Chefen för Huddingehallen säger att de ska hålla en vattentemperatur på
  27.0 – 27.5 grader men den sjunker när teknikerna bakspolar filtren. Om ni besökte Huddingehallen strax efter detta gjordes kan temperaturen ha varit lägre.

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
 • Hej,

  Mina barn och jag själv upplever att det är väldigt kallt i bassängerna, oavsett om filtrerna bakspolats eller ej. Går det inte att höja temperaturen, ex har Tyresö mellan 28-33 grader!?
  - jag kan gärna lägga några kronor till för att det ska bli möjligt!

  Mvh
  /Fredrik

 • Hej Fredrik,
  Det är roligt att höra att du kunde tänka dig att betala lite mer för varmare badvatten men tyvärr är det inte möjligt att höja temperaturen.

  I stora bassängen är temperaturen 27 - 27,5 grader och den är reglerad utefter vad ventilationen i simhallen klarar av. När simhallen byggdes år 1973 var temperaturen planerad till 22 grader vilket vi idag år 2019 upplever väldigt kallt. Därför har vi höjt så mycket som det är möjligt.

  Men det finns ju vissa planer på en ny simhall som du kan läsa om i inlägget "Ny simhall i Huddinge önskas" och kanske det i den i så fall kan bli en aning varmare badvatten.

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
 • Hej,

  huvudproblemet är inte vattentempen,
  utan halltempen. Det är en gammal hall och det är fönsterglas utmed bassängerna. Är det minusgrader ute så är det inte speciellt roligt att bada, speciellt inte för mindre barn.

  Så ja, kommunen är i ett stort behov av en ny simhall och andra fritidsanläggningar, precis som hela Stockholms län.

  Precis som de flesta andra hallar/idrottsplatser, oavsett idrott/ändamål, så byggdes de på 60-70talet. Vi va då dryga 50000inv i huddinge, vi är idag 110000.

  Känns som om vi slutat bygga samhällen, bara maximera antalet bostäder så att några få byggherrar kan maximera sina vinster.
  Dagis, skolor, fritidsanläggningar och annan service åtgärdas då problemen/efterfrågan redan pågått bra tag, å ibland inte alls.


 • Hej M,

  Instämmer och känns som en logisk förklaring, i ex Tyresö simhall är det betydligt varmare i luften och barnen huttrar inte alls som de gör nu!
  - Om temperaturen i vattnet är reglerad på grund av ventilationen, är det då omöjligt att höja den kringliggande temperaturen i luften? Eller baseras det argumentet på den relativa fukten i luften och vilka risker det kan medföra?

  Hur som helst skulle det vara av intresse att inte bara öka antalet människor och bostäder i kommunen (samt barn i skolklasserna osv), utan faktiskt se till vad det medför på alla andra sektorer. En hel del beslut borde rimligen kunna hanteras betydligt skyndsammare än idag!
  - Mer människor genererar rimligtvis en större "inkomst" i kommunkassan, som då kan/bör användas för renoveringar, byggnationer och liknande!? Förstår inte varför det känns som att det mesta ska gå runt på de snävaste budgetar varenda år! Vart tar pengarna vägen och vad skulle det kosta att faktiskt göra något riktigt bra, som ex skola, vad blir merkostnaden att minska eleverna i skolklasserna eller underhålla vägarna osv, det mesta känns eftersatt nuförtiden. Nu blev det en annan frågeställning som säkert inte hör hemma här, fast allt knyts ihop!

  väl mött
  /Fredrik
 • Hej M och Fredrik,

  Tack för era inlägg och synpunkter.

  Huddingehallens chef, som inte är tekniker, säger att de har ett nära samarbete med fastighetsägarens maskinist. De beskriver konsekvenserna av att höja temperaturen i vattnet och dess påverkan på lufttemperaturen och att de följer varandra och har en temperaturskillnad på 2 grader.

  När de höjer temperaturen i vattnet påverkar det luften vilket leder till att ventilationen tappar sin fulla funktion och gör så att luften försämrad. Det är inget som är skadligt för besökare som vistas i lokalerna en begränsad tid men däremot så blir det en ansträngd miljö för medarbetarna som arbetar där.

  Ja Fredrik, dina övriga frågeställningar är stora och kräver en annan frågetråd men det mesta om kommunens ekonomi kan du läsa i budget och uppföljning.

  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.