Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Ny simhall i Huddinge önskas

Hej! Hur går det med planer på en ny simhall i kommunen? Det känns som Huddingehallen börjar bli riktigt sliten och alldeles för liten. Antalet invånare i kommunen växer hela tiden och det blir mer och mer folk som ska trängas i vår lilla simhall. /Linda
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Linda,
  Tack för ditt inlägg.

  Kultur- och fritidsförvaltningen sitter nu mitt i planeringsstadiet för hur man ska försörja kommunen med tillräckligt med simhallar framöver. Vi är medvetna om att vi har 3 gamla anläggningar och vi är medvetna om att befolkningsmängden kommer att öka i kommunen vilket kommer att medföra att det behöver byggas minst en ny anläggning och att de befintliga antingen renoveras eller ersätts för att klara framtidens behov.

  Det var en första rapport om behovet på kultur- och fritidsnämndens oktobermöte. Du har möjlighet att framöver följa nämndens möteskallelser och protokoll för att hålla dig uppdaterad i frågan om ny simhall i kommunen.


  Med vänlig hälsning,

  Huddinge servicecenter
 • Bra ny eller renoverade hallar behövs.
 • Hej,
  Det var inte så ”lätt” att följa protokollen. Oklart om det tagits några beslut?
  Det hade varit fantastiskt med en 50m bassäng, en godkänd tävlingsarena och även utomhus bassäng./S
 • Hej S,

  Tack för ditt inlägg och jag har ställt frågan till fritidschefen som svarar att det utredningen pågår fortfarande och inga beslut är tagna.

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
 • Hej
  Jag har nu läst KFNs protokoll från de senaste tre åren samt tidigare trådar på den här sidan på ämnet.
  Det bestående intrycket är nämndens oförmåga att fatta beslut i frågan om att bygga nya simhallar.

  http://nyttiflempan.sh.se/Flempan_granskar/2018-04-24/Brist-p%C3%A5-simhallar-i-Huddinge-53601.html

  I artikeln ovan påpekas bristen på simhallar i kommunen. De tre hallar som byggdes på 70-talet är mkt slitna och kan inte ens hålla öppen under sommaren pga ständigt renoveringsbehov. Sedan 70-talet har kommunens invånarantal fördubblats (!) men inga nya simhallar har byggts. Pengarna som kommunen nu lägger på renovering av simhallarna borde istället gå till att bygga nytt.

  I artikeln ovan säger Anneli Fällman att simundervisning är prioriterat. Liberalerna sa i valrörelsen att de skulle sätt frågan högt på agendan. Men ännu lyser besluten med sin frånvaro.

  Precis som nämns i artikeln är mitt förslag att Huddinge kommun följer Borås exempel och bygger en simhall som håller måttet. Något Spa eller äventyrsbad kommer inte lära barn och unga att simma. Satsa på simbanor, och gärna minst en 50-metersbassäng.

  Huddinge kommun fick statligt stöd för att öka simkunnigheten bland barn i kommunen. Men kommunen fann att det inte fanns simhallar nog att ta emot alla barn. Därför fick pengarna gå till ett simkit istället. Tro mig, inget barn lär sig simma tack vare en gympa-påse, en skumgummi-platta och en ring! Det behövs fler simbanor/invånare och mer undervisning.

  På tal om undervisning så bedrivs det simskola i alldeles för stora grupper. Min sons simskolegrupp består av 20 barn fördelat på 4-5 simlärare. I Södertälje kommun är grupperna inte ens hälften så stora, men med samma antal simlärare.
  Självklart blir kvaliteten lidande.

  Nu efterfrågar jag när i tid frågan kommer föras upp för beslut i nämnden? Om frågan inte ännu kan tas upp i nämnden, vilket underlag är det som saknas? Behöver det vara svårare än att göra "copy-paste" på Borås upplägg? En simarena som är av så pass hög standard att det lockar SM-tävlingar till Borås, och dessutom intäkter i form av tillresande från andra kommuner, är ytterligare argument som borde underlätta för Huddinge kommun att gå från ord till handling och bygga en sådan anläggning även här.
 • Mycket bra skrivet av Badankan. Huddinges invånare lever i praktiken till stor del på Stockholm stads simhallar, eller på dyra privata simkurser för barn, vilket inte är möjligt för familjer med låga inkomster att anmäla sig till. De gratis simkurser som erbjudits är vällovliga, men lagda på vardagar, det fungerar inte för familjer där båda föräldrarna förvärvsarbetar på normala kontorstider. Ny simhall behövs, t.ex. i Flemingsberg. Liberalerna har ett särskilt ansvar för denna fråga, man har lovat och lovat men inget händer.
 • Hej Badankan och Anders,
  Tack för era inlägg och synpunkter.

  Frågorna har gått till politikern Vibeke Bildt, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, och vi inväntar svar.

  Uppdatering 190205
  Vibeke Bildt slutade sitt uppdrag och frågorna är nu ställda till nya ordförande i nämnden Bo Källström.

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
 • Hej igen Badankan och Anders,

  Nu har vi fått svar från kultur- och fritidsnämndens ordförande:

  "Först och främst så ber jag om ursäkt för att svaret dröjt. Jag är ny ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och det tog lite tid innan jag blev uppmärksammad på att frågorna saknade svar.

  Det är också kul att se att Liberalerna förknippas med simhallsfrågan!
  Som ni kanske sett i lokalpressen så har den styrande koalitionen presenterat sitt program för mandatperioden och där är uppförandet av en ny simhall ett av de stora projekt som vi kommer att genomföra.

  Nu ska jag inte tråka ut er med att berätta vilken kommunal instans som fattar vilket beslut i vilken ordning. Det viktiga är att arbetet har startat. I detta nu utreds var simhallen ska lokaliseras, hur simhallen ska utformas och hur den ska finansieras. Jag kan i dagsläget inte bedöma när och var en färdig simhall är på plats men bollen är satt i rullning och vi liberaler kommer att se till att den inte slutar rulla.

  Med vänlig hälsning
  Bo Källström (L) Ordförande Kultur- och Fritidsnämnden"

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
  Bästa svaret
 • Hej!
  Hur ser det ut med processen? Är den nya platsen utvald? Blir det 50-m bassäng? När kommer det första spadtaget att kunna tas?

 • Hej Simmare,

  Tack för dina frågor som jag genast ställde till kultur- och fritidsnämndens ordförande Bo Källström och han svarade enligt följande:

  Du undrar hur det går med planerna för en ny simhall och jag kan glädja dig med att två ”formella” utredningar pågår/ska precis starta.

  • Den ena handlar om placeringen av den nya hallen. Vi behöver hitta en tillräckligt stor plats med bra kommunikationer. Vi tittar på platser i centrala Huddinge och i Flemingsbergsdalen.
  • Den andra utredningen, en förstudie, handlar om utformning och innehåll. 50-metersbassäng, rehabbassänger, undervisningsbassänger med mera och en hel del andra frågor måste få ett svar.
  Jobbet är med andra ord igång och förhoppningsvis får vi spaden i backen under den här mandatperioden. Det är alltid svårt att säga en tidpunkt när det gäller så här stora projekt.

  Med vänliga hälsningar


  Huddinge servicecenter
 • Tack för svar! Även om det känns som en helt galen lång process med tanke på att det är en angelägen fråga...
 • Tack för uppdatering. Ta gärna med i beräkningen en utomhusbassäng. Håller med att processen är alldeles för lång....kanske dax att se över...
 • Nyligen figurerade en namninsamling i Stuvsta för att stoppa planerna på att riva den nuvarande simhallen (när ny simhall byggs i Flemingsberg/Vårby).
  Jag är osäker på faktaunderlaget till namninsamlingen (och skrev därför inte under). Men jag vore tacksam att få veta om det föreligger ett förslag, eller om möjligheten nämns i någon utredning, att riva Huddinge simhall istället för att renovera den?
 • Hej Gunilla och tack för din fråga.

  Jag kontaktade verksamhetschefen som sa att det inte finns några beslut om varken det ena eller andra ännu.

  Alla protokoll från kultur- och fritidsnämndens möten finns på vår hemsida.

  Ha en fin vecka.

  Med vänlig hälsning,
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.