Till senaste kommentaren

Kan vi bygga altan fram till tomtgränsen ?

Hej,

Vi planerar att bygga ca 150kvm altan runt huset. Vi kommer att hålla oss till 1,2m i höjd från mark men har önskemål om att bygga ända fram till tomtgräns. Räcker det med grannens skriftliga godkännande eller behövs det bygglov?

Kommentarer

 • Hej Nicklas och tack för ditt inlägg,

  Den 1 juli 2019 trädde en ny lagparagraf in i plan- och bygglagen, PBL, som ett undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus.
  Undantaget gäller för en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter över marken och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen får placeras närmare gränsen än 4,5 meter om grannen medger det. Tänk på att plank och murar ihop med altanen ger en sammanlagd höjd från marken och att den sammanlagda höjden inte får vara högre än 1,8 meter.

  Undantaget gäller dock inte för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

  För att säkerhetsställa att din byggnad inte är placerad i ett område som anses vara särskilt värdefull från historisk synpunkt kan du använda Huddinge kommuns webbkarta.

  Bygger man inte altanen efter ovanstående mått kan altanen kräva bygglov. Bedöms altanen vara bygglovspliktig behöver man söka bygglov samt följa de avstånd till tomtgräns som detaljplanen anger. Här hittar du gällande detaljplaner .

  Är du osäker på om din tänkta altan kräver bygglov kan du rådfråga en oss genom att skicka in en illustration eller ritning tillsammans med en beskrivning av altanen till servicecenter@huddinge.se. Det går även bra att boka en tid med en bygglovshandläggare.

  Du kan läsa mer om altaner på Boverkets sida om altaner, uteplatser och uterum och det går även att hitta fördjupande information en bit ner på Boverkets sida om tillbyggnader. Det finns även information på vår hemsida.

  Önskar dig en God Jul!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.