Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Hur definieras våning?

Hur definieras enplans/ tvåplans-hus?
Kan man ha ett enplanshus med förhöjt väggliv eller med mansardtak och inredd vind och få det bedömt som en enplanshus förutsatt att man håller sig inom värdena för byggnads- och nockhöjd?

Stämmer det att vid en våning inte räknas som sådan vid bygglovsprövning om avståndet mellan dess golvnivå och skärningspunkten för byggnadshöjden är mindre än 1,5 meter?

Kommentarer

 • Hej Markus,

  Tack för ditt inlägg på Huddinge kommuns frågeforum,

  Enligt Plan- och byggförordningen 1 kap. 4 § avses med våning i denna förordning ett utrymme i en byggnad där utrymmet avgränsas åt sidorna av byggnadens ytterväggar, uppåt av ett tak eller bjälklag och nedåt av ett golv.

  En vind ska anses vara en våning endast om:

  1. Ett bostadsrum eller en arbetslokal kan inredas i utrymmet, och
  2. Byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.

  En källare ska anses vara en våning endast om golvets översida i våningen närmast ovanför källaren ligger mer än 1,5 meter över markens medelnivå invid byggnaden.

  Så för att en övervåning ska räknas som just en våning ska avståndet mellan vindbjälklagets översida (vindens golv) och punkten där man räknar byggnadshöjden vara mer än 0,7 meter. På ett vanligt sadeltak räknas byggnadshöjden oftast där fasaden och taket möts (mäts från ovansidan av taket).

  Så enkelt förklarat så får ovansidan av taket (där taket möter fasaden) ned till översidan av vindens golv inte vara med än 0,7 meter, om man vill att det ska ses som en vind och inte en våning. Boverket har väldigt tydliga illustrationer för byggnadshöjd och våningsantal i sin utredning avseende byggnadsverks höjder och våningsantal om du vill läsa mer.

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.