Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Kan jag flytta mitt attefallshus ?

Har ett attefallshus på tomten som skulle behöva flyttas någon meter.

Behöver jag anmäla flytten?
Kommer jag behöva en ny karta?
Om anmälan och ny karta behövs, vad skulle det då kosta?
Hur lång tid har ni för handläggning av dylikt ärende?

Vad händer om jag flyttar attefallshuset utan att anmäla det till er?

Kommentarer

 • Hej Husflyttaren och välkommen till frågeforumet.

  För att flytta ett attefallshus krävs det att du skickar in en anmälan om åtgärd med följande handlingar:
  Anmälan för bygglov
  Situationsplan på förenklad nybyggnadskarta
  Planritning
  Fasadritning med marklinjer
  Sektionsritning
  Markplaneringsritning
  Kontrollplan

  Du behöver inte beställa någon ny nybyggnadskarta ifall den du har inte är äldre än 2 år.

  Kostnaden för detta är cirka 7100 - 11500 kronor

  Om du behöver beställa en nybyggnadskarta tillkommer 6532 kronor.
  Handläggningstiden för en anmälan om åtgärd är 4 veckor från det att ärendet är komplett.

  Om du utför åtgärden utan att anmäla detta till kommunen kan du få en tillsynsanmälan på dig. En tillsynsanmälan kan upprättas genom att till exempel en granne hör av sig eller att kommunen upptäcker detta via till exempel flygbilder.

  Ett tillsynsärende kan avslutas på något av följande sätt:
  •Det olovliga rättas av ägaren (s.k. frivillig rättelse).
  •Beslut om att en byggsanktionsavgift ska betalas.
  •Beslut om föreläggande om att rätta det olovliga, ibland även med vite.

  Plan- och bygglagen innehåller en del krångliga ord och lagtext. Här har vi skapat en förklaring för vanligt förekommande uttryck: Ordlista bygglov.

  Lycka till!

  Med vänlig hälsning

  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.