Till senaste kommentaren

Finns det regler för hur gifta/sambo får arbeta tillsammans?

Vi undrar hur regelverket i Huddinge ser ut när det gäller hur gifta/sambo tillåts arbeta tillsammans. Får man jobba på samma avdelning, ha likartade arbetsuppgifter, sitta i samma grupper, möten osv, åka gemensamt på konferenser tex. Finns det inte risk för olyckliga hänsynstagande, jävssituationer eller rent av oegentligheter, att man tex stämpar ut åt varandra?

Kommentarer

 • Hej Carolina,
  Vad bra att du ställer den frågan som är av stor vikt då nya medarbetare ska anställas till kommunen.

  Av Huddinge kommuns rekryteringsprocess framgår ett förbud mot rekrytering av anhöriga, det vill säga chef får inte rekrytera en anhörig som direktrapporterande medarbetare. Detta gäller oavsett anställningsform; regeln gäller även vikariat, feriepraktik och andra anställningar. Detta regleras i förvaltningslagen samt jävsbestämmelser. Huddinge kommun har från och med 2014 valt att förtydliga rekryteringsprocessen med detta tillägg.

  I de fall där det skulle finnas ett befintligt anställningsförhållande mellan chef och anhörig direktrapporterande medarbetare ska närmast överordnad chef involveras i lösningen.

  Vad gäller jävsituationer styrs vi i vårt agerande av 6 kap. 25 §kommunallagen regler om jäv. Dessa förtydligas genom riktlinjer (Huddinge kommuns författningssamling, HKF 9940). För att ytterligare förtydliga och reglera hur vi agerar har kommunfullmäktige fattat beslut 2014-09-08 om etisk kod, vilken bland annat behandlar jävssituationer.

  Huddinge kommun ska ha en god verksamhet där oegentligheter aldrig ska uppstå.

  Hoppas detta var svar på dina frågor och önskar dig samtidigt en skön julhelg!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.