Till senaste kommentaren

Får barnen gå kvar i samma skola fast vi flyttat ?

Hej! 
Har 2 barn som går i en skola i Huddinge kommun.
Jag och barnens pappa är separerade och de bor 50/50
Nu har tyvärr båda vi föräldrar flyttat ut i från Huddinge kommun och vi har flyttat åt två olika håll men vi vill att barnen ska få gå kvar i skolan som de har gått i hela tiden i Huddinge det e deras trygghet. Hur går man tillväga för att göra det?
Hittade denna information på skolverkets hemsida.
En elev har rätt att gå i en annan kommuns grundskola om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl till detta. Innan den andra kommunen fattar beslut om detta ska den hämta in yttrande från elevens hemkommun.

Vad menas med särskilda skäl?

Med vänliga hälsningar 

Kommentarer

 • Hej Bea,

  Tack för att du skriver till oss,

  Jag har varit i kontakt med utredarna på Grundskoleavdelningen som skriver att lagtexten i 10:25 lyder som följande:

  En elev har rätt att bli mottagen i en grundskola som anordnas av en annan kommun än den som ska svara för elevens utbildning, om eleven med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få gå i den kommunens grundskola. Innan kommunen fattar beslut om att för ett visst läsår ta emot en sådan elev ska den inhämta yttrande från elevens hemkommun.

  För att elever som på grund av sina personliga förhållanden har särskilda skäl att mottas i en annan kommuns grundskola är det viktigt att ett sådant beslut grundas på en omsorgsfull och allsidig utredning. Därför bör ett sådant beslut föregås av att ett yttrande inhämtas från elevens hemkommun.

  Om den som ställer frågan vill att hennes barn går kvar måste hon vända sig till sin nya kommun för att få ett yttrande och där beskriva vilka särskilda skäl hon åberopar. Detta yttrande ska därefter skickas till Huddinge som då får göra en bedömning och fatta beslut.

  Vårdnadshavares val av skola bör så långt som möjligt vara styrande för elevens skolplacering. Dennes val av skola får emellertid inte ges företräde framför alla elevers rätt till en skolplacering nära hemmet. Kommunen ska därför frångå vårdnadshavarens önskemål i det fall en annan elevs berättigade krav på placering i en skolenhet nära hemmet åsidosätts.
  Det råder brist på platser i Huddinge kommun och elever från andra kommuner tas emot i fjärde hand enligt i nämnd beslutade riktlinjer.

  Jag hoppas att detta var till hjälp och vi önskar dig en trevlig dag!

  Vänliga hälsningar.
  Jonah Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.