Till senaste kommentaren

Får det se ut hur som helst på en villatomt i Huddinge?

Får det se ut hur som helst på en villatomt?
Då menar jag ett antal skrotbilar, gamla möbler, rivningsmassor m.m.
Miljöbovar?
Vem tar tag i detta?

Har sett ut så i flera år....


Birgitta Rapportera olämpligt innehåll
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Birgitta,

  Tack för din fråga och ditt ärende! Nej, givetvis får det inte se ut hursomhelst på en villatomt! Nedan följer ett längre svar.

  I enlighet med plan- och bygglagstiftningen (PBL) förväntas tomter hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer. Om kraven inte uppfylls ska bygglov- och tillsynsnämnden ingripa inom ramen för sitt tillsynsansvar.

  Ovårdad tomt

  Bygglov-och tillsynsnämnden kan förelägga en fastighetsägare med en ovårdad tomt att städa. Ett föreläggande kan förenas med vite, som innebär att fastighetsägaren får betala vite om föreläggandet inte följs.

  När är en tomt ovårdad?

  Enligt PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
  Vad som utgör betydande olägenhet ska bedömas med urskiljning och utifrån de förhållanden som råder på den aktuella platsen. Vegetation får inte tillåtas växa så högt att den i oacceptabel grad skuggar grannens tomt. Vid bedömningen av vad som i det enskilda fallet är att betrakta som en betydande olägenhet för omgivningen måste även beaktas områdets karaktär och förhållandena på orten. Toleransnivån kan alltså variera mellan olika platser.
  De olägenheter som är vanligast förekommande när det gäller växtlighet är skuggning, försämrad utsikt och nedskräpning. (jfr prop. 2009/10:170 sid 464, prop. (jfr prop. 1985/86:1 sid 484, 517ff och 523f)

  Så här gör du en anmälan

  Kontakta bygglovsavdelningen via e-post om du vill göra en anmälan om klagomål genom att skriva till bygglov@huddinge.se eller ring 08-535 300 00. Bifoga gärna foton om du använder e-post. Observera att en anonym anmälan endast kan göras via telefon. Väljer du att skicka in din anmälan via e-post blir handlingen offentlig.

  Vad händer efter att jag har lämnat in en anmälan?

  När bygglovsavdelningen fått in en anmälan skickas ett första brev till fastighetsägaren med information om att en anmälan inkommit. Fastighetsägaren får därefter en chans att bemöta anmälan, och slutligen görs en besiktning av fastigheten och en bedömning kring huruvida något olovligt skett.

  Vill du fördjupa dig i ämnet finns mer information att tillgå på huddinge.se och boverket.se

  Med dessa ord önskar jag dig en fortsatt trevlig eftermiddag och valborgsmässoafton!

  Vänligen,
  Ulrika

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.