Till senaste kommentaren

Vilka riktvärden gäller för buller vid bygge ?

Hej!

Jag bor på Tornslingan i Trångsund där det för tillfället är någon renovering på husfasad. Buller därifrån ligger på ca 85-90dBA mätt med arbetsmiljö verkets applikation. Vad jag kan hitta om vad som är tillåtet är det från naturvårdsverket som säger max 60dBA enligt följande https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Buller/Buller-fran-byggplatser/. Hur kan detta få ett stopp??

Kommentarer

 • Hej Eric,

  Tack för ditt inlägg,

  Jag ställde frågan vidare till miljötillsynsavdelningen som meddelar följande.

  Gällande buller från byggnationer så tillämpas riktvärdena i Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser.

  Enligt råden får byggnationer göras dygnet runt, alla dagar i veckan men det finns olika krav på hur mycket det får bullra. Du kan läsa riktvärdena och råden i sin helhet på Natruvårdsverket.
  Om man upplever sig störd av byggbuller rekommenderar Miljötillsynsavdelningen att kontakt tas med byggherren i första hand. Byggherren är skyldig att bedriva egenkontroll så att störningar till omgivningen minskas.

  Om man inte får gehör från byggherren och ifall störning kvarstår kan man lämna in ett klagomål via vår e-tjänst. Men om byggnationen inte pågår under någon längre tid har vi begränsade möjligheter att utreda ärendet.

  För att buller ska anses vara en olägenhet för människors hälsa och därmed något bygglovs- och tillsynsnämnden kan ställa krav på behöver störningen vara pågående och med en viss varaktighet. Byggbuller räknas ofta som en tillfällig störning och anses ofta därför inte vara en olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken.

  Önskar dig en trevlig dag!

  Med vänlig hälsning

  Agnetha Servicecenter
  (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.