Till senaste kommentaren

Behövs bygglov för uppsättning av laddbox på fasad?

Hej, behövs bygglov för att sätta upp en laddbox för laddning av elbil på en husfasad? Aktuellt fall gäller en byggnad för "bostäder och handel" inom detaljplanelagt område. Berörd mark är redan idag en parkeringsplats och tillhör fastigheten, men vetter mot allmän väg.

Kommentarer

  • Hej Thomas och tack för din fråga!

    Åtgärden kräver inte bygglov eftersom att det inte är en prövning enligt Plan- och bygglagen eller Boverkets byggregler. Byggnaden ska dock vara dimensionerad för rätt brandskydd. Man bör kontakta Södertörns Brandförsvar för mer information kring och innan installation av laddstolpe/laddbox.

    Vänliga hälsningar,
    Jean Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.