Till senaste kommentaren

Hur nära bostadshuset får jag bygga ett Attefallshus

Hej

Hur långt ifrån bostadshuset får man bygga ett Attefall som ska vara komplement bostad ?
Vår tomt är kuperad och vi kan bara bygga cirka 20 meter från vårt stora hus.

Stefan
Stefan Nordström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer


 • Hej Stefan och tack för din fråga! 

  De finns inget reglerat avstånd enligt lag utan ska ligga i "omedelbar närhet av huvudbyggnaden". 20 meter är oftast helt okej, men tänkt på att det ska finnas en tillgänglig gångväg på max 25 meter mellan komplementbostadshuset och tillhörande parkeringsplats.

  Vänliga hälsningar, 
  Jean Servicecenter
 • Hej! Var går gränsen för vad som är nära huvudbyggnaden nog? Finns det en sådan gräns i Huddinge kommun?
  Jag har två eventuella placeringar på mitt attefallshus. Har just nu två små hus på tomten. Ett lite större och ett gammalt fritidshus.
  En av de ställena som jag funderar på att bygga attefallshuset på är ca 50 meter från det större huset men ca 20 meter från fritidshuset. Låter det som att det skulle kunna vara okej?

  Fredrik
 • Hej Fredrik!

  Det är en bedömning som görs i varje enskilt fall. Vi hänvisar nedan vad som står i Plan- och bygglagen.

  Attefallshuset ska uppföras i omedelbar närhet av ett en- eller tvåbostadshus. Det framgår inte uttryckligen av plan- och bygglagstiftningen eller dess förarbete hur begreppet "omedelbar närhet" ska tolkas.

  Plan- och bygglag (2010:900) 9 kap. 4 a §
  I en dom ansåg domstolen att en friggebod som var placerad 75 meter från bostadshuset inte var i omedelbar närhet av bostadshuset. I en annan dom ansågs en friggebod som var placerad 31,2 meter från bostadshuset inte heller var i omedelbar närhet. En bedömning om attefallshuset är i "omedelbar närhet" ska göras i varje enskilt fall. Attefallshuset måste placeras på tomten och inom hemfridszonen. (KR Göteborg 2008-06-04 mål nr 7595-06 och MMD Vänersborg 2013-07-02 mål nr P 605-13 samt prop. 1989/90:37 sid. 48-49)

  En av förutsättningarna för att ett attefallshus ska vara lovbefriat är att hela komplementbyggnaden placeras inom bostadshusets tomt. Om någon del av komplementbyggnaden placeras utanför tomten uppfyller byggnaden alltså inte kraven för lovbefrielse. Detta gäller oavsett om grannen har lämnat ett medgivande eller inte. Ibland kan det vara svårt att veta exakt var en tomtgräns är medan i andra fall är det mycket tydligt till exempel när tomten avgränsas av ett staket eller en häck.

  Har du fler frågor kan du kontakta bygglov@huddinge.se eller boka en tid hos bygglov för fler frågor kring ditt ärende här.


  Jean Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.