Till senaste kommentaren

Kan jag bygga attefallshus på 30m² trots att jag redan nyttjat för 15 m²?

Hej!
Nya bestämmelserna medger attefallshus om 30 kvm under vissa förutsättningar. Jag undrar om jag kan bygga ett 30 kvm attefallshus på min tomt om jag redan har nyttjat 15 kvm som attefallsutbyggnad på bostadshuset? Eller har jag bara kvar möjligheten till 25 kvm attefallshus?
Markus Ström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Markus!

  Tack för att du skriver till oss.

  Bygglovsförvaltningen hälsar att det finns inget som hindrar att man utnyttjar båda reglerna om man uppfyller samtliga krav enligt nedan:
  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:
  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
  • Det får vara högst 25,0 m2 om det är en komplementbyggnad.
  • Det får vara högst 30,0 m2 om det är ett komplementbostadshus.
  • Taknockshöjden får vara högst 4,0 meter.
  • Byggnaden ska vara fristående.
  • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Byggnaden ska placeras minst 30,0 meter från järnväg.
  • Om attefallshuset inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • Att det inte råder utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
  • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  Jag önskar dig en trevlig dag,

  Vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.