Till senaste kommentaren

Kan jag bygga attefallshus på 30m² trots att jag redan nyttjat för 15 m²?

Hej!
Nya bestämmelserna medger attefallshus om 30 kvm under vissa förutsättningar. Jag undrar om jag kan bygga ett 30 kvm attefallshus på min tomt om jag redan har nyttjat 15 kvm som attefallsutbyggnad på bostadshuset?
Markus Ström Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Markus!

  Tack för att du skriver till oss.

  Bygglovsförvaltningen hälsar att det finns inget som hindrar att man utnyttjar båda reglerna om man uppfyller samtliga krav enligt nedan.

  Följande kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska vara ett attefallshus:
  • Det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
  • Det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
  • Det får vara högst 30,0 m².
  • Taknockshöjden får vara högst 4,0 meter.
  • Byggnaden ska vara fristående.
  • Byggnaden ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
  • Byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns.
  • Byggnaden ska placeras minst 30,0 meter från järnväg.
  • Om attefallshuset inte uppförs vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • Att det inte råder utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området
  • Om det är ett komplementbostadshus, inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalförsvaret.
  Jag önskar dig en trevlig dag,

  Vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter
 • 1.kan man förstora befintlig Attefallshus från 25 till 30m2 och om ja vad krävs?
  2. Kan man bygga fler Attefallshus på samma tomt?   Nazif
 • Hej Nazif och välkommen till vårt forum.

  1. Du kan bygga till ditt attefallshus med 5 kvadratmeter (m²) men då får du göra en ny anmälan om åtgärd på samma sätt som du sökte för
   25 m².
   Du kan läsa här hur du gör:
   Ny attefallsregel gällande komplementbyggnad om 30 m². Bygga till 5 m² på mitt befintliga hus? - Huddinge kommuns frågeforum - Huddinge kommun
  2. Du kan bygga flera attefallshus, men alla attefallshus som du har byggt på tomten får vara högst 30 m² tillsammans. 
  Önskar dig en god fortsättning på det nya året.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Hej,

  kan jag inom attefallsreglerna lägga till ett våningsplan på vårat garage?
  byggnadsytan är 25 kvm.
  Calle

 • Hej Calle,
  Tack för ytterligare en fråga om attefallsreglerna.

  Om du vill göra om ditt garage till ett komplementhus får du ansöka om att konvertera ditt garage till ett attefallshus. Ska du ha ha det i två våningar får du tänka på att till exempel nockhöjden inte får vara högre än 4 meter. Du gör detta genom en anmälan om åtgärd men eftersom du har bara 5 m² att röra dig med kan det bli svårt.

  Bifogar en bild av vilka åtgärder man kan göra på en fastighet som inte kräver bygglov. Detta gäller i detaljplanerade områden som inte har kulturmiljömärkning.
  Attefallsåtgärderna kräver en anmälan om åtgärd. Läs mer om vad som krävs för de olika åtgärderna på vår hemsida.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.