Till senaste kommentaren

Är det cykelbana/trottoar hela sträckan efter Västergårdsvägen även över korsningar?

Cykelbanan efter Västergårdsvägen gäller den även över korsningarna Tallhedsvägen samt Långkärrsvägen tex eller ska cyklisterna stanna för trafik från dessa vägar??  Som det är nu så dundrar cyklisterna bara rakt över ( nästan alla) utan att ens bry sig om att riskera bli påkörd!  Sikten för bilisterna ut på Västergårdsvägen är dessutom obefintlig om man inte kör ut fram till vägen. Det är rödlagd stenbeläggning i korsningen så frågan är också vad detta egentligen betyder och vilka trafikregler som gäller!!!
Fredrik Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Fredrik,

  Välkommen till vårt frågeforum!

  Jag har varit i kontakt med vår trafikenhet som har svarat att dessa är så kallade genomgående gång- och cykelbanor, vilket innebär att korsande lokalgata har väjningsplikt gentemot gående och cyklister.
  Genomgående gång- och cykelbanor fungerar och är reglerade som vanliga gång- och cykelbanor.

  Ha en fin vecka!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej igen, Ok men vad betyder den röda stenbeläggningen?
  Har tidigare frågat trafikenheten som då svarat att det är högerregeln som gäller i tex dessa korsningar eftersom Västergårdsvägen inte är huvudled! Så hur stämmer det då att cykelbanan kan vara genomgående?


  Fredrik
 • Hej igen Fredrik och förlåt att vi missade frågan om stenbeläggningen.

  Den röda färgen på markstenen har ingen juridisk innebörd utan är till för att öka uppmärksamheten hos trafikanterna. Högerregeln gäller körbanan i korsningen.

  Cykelbanan är dock fortfarande genomgående. Fordon som kommer ut från exempelvis Tallhedsvägen har alltså väjningsplikt mot korsande gång- och cykelbana, men inte mot korsande körbana.

  Hoppas detta var svar på dina frågor annars är du välkommen att höra av dig igen.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej igen!

  Skulle vilja se det fordon som stannar på Västergårdsvägen i de korsningarna när bilister kommer från Tallhedsvägen eller Långkärrsvägen ( gäller även fler gator utefter sträckan)!
  Följer det detaljplanen verkligen och har ni gjort någon konsekvensanalys eftersom den efterlevnaden av högerregeln är obefintlig??
  Fredrik
 • Hej igen Fredrik,

  Trafikplaneraren har svarat att som vi nämnde tidigare så har gång- och cykelbanan företräde men i övrigt är korsningen oreglerad och därför gäller högerregeln. Detta är reglerat enligt trafikförordningen.

  Dock kan vi förstå att platsen upplevs som otydlig och att Västergårdsvägen upplevs som en huvudled. För att bedöma lämpliga åtgärder kräver det en fördjupad studie och framtagande av lokala trafikföreskrifter (LTF:er) vilket vi saknar resurser för att prioritera just nu. Vi har för avsikt att studera detta kvartal 1 2020.

  Hoppas detta ger svar på dina frågor.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Varför går det då inte bara att sätta upp en varningsskylt (A28) enligt trafikverket som varnar för vägkorsning??  Då ser ju tydligt bilisterna att nu kommer en korsning där faktiskt Högerregeln skall gälla??
  Fredrik
 • Så under tiden ni saknar resurser för att ni har bygger om korsningarna med röda stena mm som inte betyder något så hävdar ni att det är ett övergångsställe för gående utan att skyltar om detta finns, inget markerat i korsningen att det är en sk "genomgående cykelbana" som eg inte finns juridiskt OCH dessutom att högerregeln skulle gälla i korsningen?!
  Tycker ni skall läsa 1998:1276 Trafikförordningen 21§ 2:a stycket och p4 där det står att om man passerar en cykelbana som man har väjningsplikt gentomot så SKALL man även ha väjningsplikt mot fordon som man därefter skall korsa!! Dvs ingen högerregel!
  Hoppas ni publicerar ut detta så att även andra kan ha åsikter om detta!!!
  Det är många skolbarn som cyklar och går förbi dessa korsningar så tydlighet är viktigt!
  Fredrik
 • Hej Fredrik,
  Tack för synpunkterna och tipsen!

  Trafikplaneraren hälsar att de skulle behöva kika närmre på platsen och se till att skyltning och målning överensstämmer med reglerna. De håller med dig Fredrik om att det är otydligt. Vi ska återkomma då vi har mer information till dig.

  Ha en fin vecka!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej igen Fredrik,

  Efter diskussioner med Transportstyrelsen har vi fått större förståelse för korsningarnas reglering och utformning, som inte riktigt samstämmer. Som trafikant vill man tro att det är en genomgående gång- och cykelbana, vilket i så fall skulle innebära väjningsplikt mot både korsande gång- och cykeltrafikanter och mot Västergårdsvägen.

  Dock är det inte reglerat som en genomgående gång- och cykelbana, vilket då kan skapa förvirring. Vi ber om ursäkt om otydligheten och tar med oss frågan i vår kommande åtgärdsplanering.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.