Till senaste kommentaren

Hur nära gränsen till allmänning får jag bygga min altan ?

Enligt PBL och det ni har skrivit på detta forum behöver man inte ansöka om lov för en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, inte är högre än 1,8 meter över marken och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Vad gäller i en situation där bostadshuset är placerad 4,0 meter från fastighetsgränsen och det är en skog/allmänning som kommunen äger som avgränsar tomten?

Tack på förhand.

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!
  Jag kontaktade Bygglovsenheten gällande den och fick till svar följande:

  Det kan vara svårt att få medgivande till detta då skog ofta är tillgänglig för allmänheten.

  Boverket har på sin hemsida listat vilka som kan lämna medgivande:
  Vilka grannar kan lämna ett medgivande?
  Det är inte alltid möjligt att anordna sin altan närmare gränsen än 4,5 meter eftersom vissa grannar inte kan lämna ett grannmedgivande. Avgörande för om det finns möjlighet att lämna ett medgivande är syftet med grannens mark. Det är alltså inte ägandeformen eller huvudmannaskapet för marken som avgör.

  • För mark både inom och utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten, till exempel en tomt, är det möjligt att lämna medgivande.
  • För allmän plats inom detaljplan, till exempel natur eller park, kan ingen lämna medgivande.
  • För allmän plats inom detaljplan som är väg eller gata kan ingen lämna medgivande.
  • För väg utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten kan ingen lämna medgivande.
  • För väg utanför detaljplan som inte är tillgänglig för allmänheten borde det vara möjligt att lämna medgivande.
  • För mark utanför detaljplan som är tillgänglig för allmänheten, till exempel en äng eller en skog, borde det vara möjligt att lämna medgivande.

  Allmän plats exempelvis natur eller park
  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) har i en dom konstaterat att allmänheten har ett berättigat intresse av användandet av markområden som är allmän plats i detaljplan. Domstolen konstaterade även att kommunen som markägare inte kan representera samtliga dessa intressenter. Detta innebär att kommunen inte kan lämna medgivande för placering nära gränsen mot en allmän plats.(MÖD 2015-06-08 mål nr P 10150-14)
  Att medgivande inte kan ges borde gälla för alla sorters allmän plats såsom exempelvis natur, park, torg och återvinning. Detta borde även gälla oavsett om det är enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsen.
  https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/bygglovbefriade-atgarder/altan/

  Det kan alltså därför bli svårt att få igenom då skogen oftast är tillgänglig för allmänheten och allmän plats (i detaljplan) är också hinder.

  Hoppas detta besvarar din fråga.

  Trevlig helg och Glad Påsk.

  Vänliga hälsningar,
 • Hej
  Gäller den regeln även om altanen byggs vid marknivå? Jag menar att ex altantrall eller stenlagd gång/plats kan väl inte skiljas åt? 

 • Hej och tack för din fråga!

  Bygglovsenheten svarar följande på din fråga: om detaljplanen är från innan 2011 och den inte utgör en betydande olägenhet för en granne så får altaner som ligger i marknivå ligga hur nära tomtgräns som helst, utan att ett medgivande behövs. Detaljplan efter 2011: Samma sak dock ej på prickad mark. Korsprickad mark kan utgöra ett hinder därav behöver man kolla vad det står i bestämmelsen för korsprickad mark.

  Trevlig kväll!

  Vänliga hälsningar

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.