Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller för altanbygge?

Jag funderar på att bygga en altan. Vilka regler gäller? Behöver jag söka bygglov? Får jag ändra marken för att anpassa den efter altanen och får altanen byggas på prickad mark?
Hoppas ni har svar på mina frågor.

Hälsar Olle

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt inlägg,

  Altan utan tak får uppföras utan bygglov till ett en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller tillhörande komplementbostadshus till exempel attefallshus och om inte din fastighet är inom ett område som är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Följande kriterier behöver uppfyllas:
  • den placeras inom maximalt 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, om inte berörd granne medger det.
  En sådan altan behöver inte följa detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark.

  Övriga altaner kan kräva bygglov. Om du är osäker på om du behöver söka bygglov för din altan kan du kontakta bygglov@huddinge.se.

  För att söka bygglov använder du med fördel vår e-tjänst.


  Om du vill höja eller sänka marken mer än en halv meter inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om marklov för detta.


  Med vänlig hälsning

  Agnetha Servicecenter
 • Hej,
  Jag och min hustru skulle gärna vilja överraska vår dotter med man att bygga en altan framför deras nya hus i Huddinge. De har inte flyttat in där än utan bor i sin sportstuga på tomten alldeles bredvid det nya huset. Altanen är inte inritad på husritningen. Vad gäller?

  Hur stor altan skulle vi få bygga?

  Gubben som byggt många altaner
 • Hej Hans,

  Vilket rolig överraskning,

  Det är reglerna som jag beskrivit ovan som gäller. I vår webbkarta kan du se om huset ligger i ett kulturmiljöområde.

  Lycka till med ännu ett altanbygge!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej igen,
  Är kanske lite trög men är det ok om vi uppför en altan ihop med deras nya hus om vi inte gör altanen högre än 1,8 m från marken och är 4,5 meter från tomtgränsen om inte grannen tillåter närmre. Hur stor får altanen vara när den sitter ihop med huset. Det finns en utbyggnad mitt på huset (matplatsen)
  Undrar gubben på landet som byggt många altaner på landet
 • Hej,

  Den 1 juli 2019 trädde en ny lagparagraf in i plan- och bygglagen, PBL, som ett undantag från bygglovsplikten för en- och tvåbostadshus.

  • Undantaget ska gälla för en altan som byggs inom 3,6 meter från bostadshuset, om altanen inte är högre än 1,8 meter över marken och inte placeras närmare än 4,5 meter från tomtgränsen. Altanen får placeras närmre gränsen än 4,5 meter om grannen medger det.
  • Tänk på att plank och murar ihop med altanen ger en sammanlagd höjd från marken och att den sammanlagda höjden inte får vara högre än 1,8 meter.
  • Undantaget ska inte gälla för altaner i anslutning till byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
  Är du fortfarande osäker på om ditt planerade altanbygge kräver bygglov kan du med fördel ställa frågan till bygglov@huddinge.se. Skriv vilken fastighet frågan gäller och bifoga gärna en skiss.

  Du kan också hitta mer information på Boverkets hemsida.


  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.