Till senaste kommentaren

Vilka regler gäller för altanbygge?

Jag funderar på att bygga en altan. Vilka regler gäller? Behöver jag söka bygglov? Får jag ändra marken för att anpassa den efter altanen och får altanen byggas på prickad mark?
Hoppas ni har svar på mina frågor.

Hälsar Olle

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt inlägg,

  Altan utan tak får uppföras utan bygglov till ett en- eller tvåbostadshus, fritidshus eller tillhörande komplementbostadshus till exempel attefallshus och inte din fastighet är inom ett område som är särskilt värdefullt från historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt perspektiv. Följande kriterier behöver uppfyllas:
  • den placeras inom maximalt 3,6 meter från bostadshuset
  • inte är högre än 1,8 meter
  • placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns, om inte berörd granne medger det.
  En sådan altan behöver inte följa detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området. Detta innebär bland annat att den får uppföras på prickmark.

  Övriga altaner kan kräva bygglov. Om du är osäker på om du behöver söka bygglov för din altan kan du kontakta bygglov@huddinge.se.

  För att söka bygglov använder du med fördel vår e-tjänst.


  Om du vill höja eller sänka marken mer än en halv meter inom ett område med detaljplan behöver du ansöka om marklov för detta.

  Med vänlig hälsning

  Agnetha Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.