Vem kontaktar jag för frågor om trygghet och säkerhet?


Om du har frågor om säkerhet eller tankar och förslag som handlar om hur vi kan skapa ett tryggare Huddinge kan du kontakta våra säkerhetssamordnare via mejl
📧 trygghet@huddinge.se

❤️ Arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor är en av kommunens viktigaste uppgifter och vi samverkar med resten av samhället för att ständigt öka tryggheten i Huddinge. Samarbetet sker mellan kommunens olika verksamheter, men också med polis, räddningstjänst, region, lokala föreningar, företag och andra aktörer.

💡 I kommunen arbetar vi både direkt brottsförebyggande och brett förebyggande via skola, socialtjänst och kultur- och fritidsverksamhet. Vi arbetar sedan länge med trygghetsskapande och förebyggande insatser tillsammans med polis, räddningstjänst, fastighetsägare och civilsamhället.

🏫 Vi prioriterar samverkan mellan våra verksamheter för att kunna ge ett bra stöd till barn och unga. Lyckad skolgång och trygga familjerelationer är viktigt för att barn ska utvecklas väl, må bra och få ett bra liv.

Här på vår webbplats kan du hitta fler kontaktuppgifter och läsa mer om det trygghetsskapande arbetet i kommunen 👇

Förebyggande arbete (huddinge.se)

Alla som bor, arbetar eller vistas i Huddinge ska känna sig trygga och säkra ❤️

Huddinge servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.