Vem ansvarar för Huddinge station?

Hej,

Vem ansvarar för Huddinge station?
Nu ikväll den 10 augusti 2019 så regnade det igen och hela gångtunneln översvämmades så folk inte kan lämna stationen.

Vad gör kommunen - jag kan inte se att någonting är gjort överhuvudtaget sedan förra översvämningen.

Kvinnan i spärren sa att SL-kundservice skall åtgärda det imorgonbitti innan stationen öppnar! Imorgon! Hur ska man ta sig ut?!?

Varför kommer ingen byggfirma och bygger en provisorisk bro ca 60 cm hög som man kan nyttja när detta inträffar?!

Vi blir blöta om fötterna nu och är inte intresserade av att vänta tills en eventuell utredning kommer fram till att det regnar och att avrinningen inte är anpassad till kommunens hysteriska förtätning.

Vi är tiotusentals skattebetalare i den här kommunen och åndå så gör ni ingenting på en gång för att hjälpa - bokstavligen - strandade medborgare.

Tacksam för svar.

Med vänlig hälsning
Tobias Örnrud

Kommentarer

 • Hej Tobias,

  Tack för din fråga till Huddinge Kommuns frågeforum.

  Beträffande ansvaret för Huddinge Station så är det Storstockholms Lokaltrafik (SL) som ansvarar för stationen.

  Brunnarna vid stationsområdet har varit fyllda med skräp, växtlighet och liknande. Enligt Stadsmiljöavdelningen är det numera rensat och åtgärdat.

  En dagvattenutredning för området har också nyligen beställts inom ramen för utbyggnaden av Huddinge centrum. Den ska bland annat undersöka hur området klarar av det värsta regnet på flera år och långa perioder av regn samt kartlägga vilka åtgärder som krävs. Utredningen väntas vara klar i september.

  I hela kommunen pågår ett arbete på lång sikt för att anpassa sig till klimatförändringarna som utgår från en handlingsplan som antogs av kommunfullmäktige 2017. Den innebär bland annat att det nu mer krävs en hållbar plan för dagvattnet i varje nybyggnation. Men det finns också kortsiktiga åtgärder som kan begränsa översvämningarna.

  Ha en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej,
  Tack för svar.

  Ja, jag vet att brunnarna och rören ska vara rensade men detta skyfall och översvämning kom efter den åtgärden med andra ord så är det inte en tillräcklig åtgärd.

  Hösten är på intågande och regnen lär ju fortgå? Vad gör kommunen just i detta nu för att förhindra att folk blir strandade på stationen igen vid nästa regn? En klimatutredning kommer ju knappast hålla våra skor och byxor torra?!

  Man kan kanske göra en lång smal ”bro” utefter den södra väggen som kan användas när det regnar som det nu gjort vid ett flertal tillfällen. Varje gång stannar även hissen och rulltrappan så således måste stationen byggas om så att motorerna till rulltrappan inte ligger under översvämningsnivån ca 50 cm.

  Jag som boende och skattebetalarna i Huddinge är inte intresserad av att vänta på en eventuell utredning som är klar om X antal år utan jag vill kunna gå torrskodd från tåget.

  Till vilken adress postar man kvittot för utlägg för förstörda kläder/skor till Huddinge kommun. Kommunen måste göra något nu - inte sen. Vem är ansvarig politiker för dessa frågor?

  Med vänlig hälsning

  Tobias Örnrud
 • Hej igen Tobias,

  Tack återigen för din följdfråga till i vårt frågeforum.

  Stadsmiljöavdelningen i kommunen har stationen under bevakning och ser till att jobba förbyggande för att hindra att det svämmar över. Vid tendenser till översvämning så suger Stadsmiljöavdelningen brunnarna så att vattnet kan rinna undan.

  Vi har tagit kontakt med SL, som äger anläggningen och påpekat att detta är ett stort problem för våra invånare och en ordentlig investering behöver göras så att rätt dimensionering av rören för dagvattenhanteringen blir korrekt.

  Om man har ett skadeärende till kommunen så får man skicka en skadeståndsansökan. Huddinge kommun har ansvar för driften av tunneln och SL har hand om driften från grindarna till plattformen samt äger hela Fullerstagången.

  Vi önskar dig en trevlig dag!
  Jonah Servicecenter
 • Hej,
  Vore tacksam att höra hur det gått med ombyggnationen sedan tidigare inlägg för ca 3 mån sedan, finns någon info? Eftersom jag sett att det är byggmaskiner som utför grävarbeten och man plockat upp all gatsten mm under stora delar av stationsområdet senaste veckorna så vill jag kolla att även omdimensionering av dagvattenhanteringen görs i samband med denna insats? Så att inte den nylagda beläggningen måste rivas upp igenom inom kort tid.

 • Hej och välkommen till vårt frågeforum,

  Vi utför ingen omdimensionering av dagvattenanläggningen eftersom den ligger utanför våran mark.
  Det är Storstockholms Lokaltrafik (SL) som ansvarar för stationen. Dock så har rännorna byts ut till en större storlek låter Stadsmiljöavdelningen meddela.

  Ha en trevlig helg!

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Hej och tack för svar,
  Förstår att inte kommunen får gräva på annans mark men det är väl ändå helt självklart att de ca 15 000 resenärerna som använder stationen varje dygn ska störas vid så få tillfällen som möjligt. Frågan avsåg alltså: hur har kommunens företrädare genom dialog med SL och genom samplanering av Huddinge kommuns och SL:s insatser i området på och runt stationsfastigheten framgångsrikt säkerställt att inte området behöver grävas upp igen för omdimensionering av dagvattenhanteringen inom de närmsta åren? De större rännorna kan förstås ta emot mer dagvatten och jag vill bara kolla att ni även tagit mer i beräkningen att detta vatten ska kunna rinna undan vidare... Jag utgår från att ni har telefonnummer till varandra och kan samordna era insatser? Är det risk för översvämning igen eller har ni löst detta?

 • Hej och tack för att du skriver till oss,

  Risken för översvämning kvarstår dessvärre då kommunen inte har kunnat byta ledningarna utanför kommunens mark.
  Dock pågår samtal med SL om att bygga bort detta problem. Kommunen har inte haft några möten ännu men håller på att boka in detta.

  Tack för alla era viktiga synpunkter som tas med i dialogen med SL.

  Vi önskar dig en trevlig dag!

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.