Till senaste kommentaren

Varför är Östra Skogås ett kulturmiljöområde ?

Hej!

Jag har nu bott i Östra Skogås i ett år och nyligen fått reda på att det räknas som ett kulturmiljöområde och undrar nu varför det anses vara ett kulturmiljöområde?

Vänliga hälsningar,
Michael F.
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Michael och tack för att du frågar oss.

  Östra Skogås bebyggelsemiljö präglas av att målet vid anläggandet var att göra minsta möjliga ingrepp i den kuperade terrängen. Större lövträd och delar av äldre trädgårdsanläggningar bevarades. De tvåvåniga radhusen och flerfamiljshusen, med till viss del gemensamma husdetaljer och en sammanhållande färgsättning i ljusa pastelltoner ger området en enhetlighet.

  Östra Skogås är en mycket god exponent för den terränganpassade låghusbebyggelsen, med en rik variation av hustyper, som planerades under 1970 talet. För att inte förvanska områdets karaktär och kvalitéer bör områdets ursprungliga gestaltningsidéer vara vägledande vid ombyggnad, renovering och ommålning av husen. Särskild hänsyn bör tas till den omgivande naturmiljön.

  Viss kompletteringsbebyggelse i form av nya radhus har redan tillkommit i området. Vid eventuell ytterligare förtätning är det viktigt att områdets karaktär med den kuperade naturmiljön som separerar radhusen inte förvanskas och att allt för stora volymer undviks.

  Detta är en kort sammanfattning av svaret på din fråga.

  Vill du läsa mer om översyn av kulturmiljöinventeringen i Huddinge så kan du klicka på detta dokument.


  Hälsningar,
  (Uppdaterad )
  Bästa svaret
 • Hej!

  Tack så mycket för ett snabbt svar. Det ska bli intressant att titta i Huddinges kulturmiljöinventering.

  Trevlig helg!
  Micke
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.