Varför har vi fått erbjudande om plats på en förskola vi inte sökt till?


När du som vårdnadshavare ansöker om förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) behöver vi erbjuda ditt barn en plats inom en garantitid på fyra månader. För att få en plats inom garantitiden måste du ha lämnat in din ansökan senast fyra månader innan det datum du angett att ditt barn behöver platsen.

Om det vid garantitidens slut inte finns lediga platser på de förskolorna eller pedagogisk omsorg du önskat plats på, kommer du istället att få ett platserbjudande på en annan förskola eller pedagogisk omsorg. Kommunen behöver erbjuda en plats inom de fyra månader som platsgarantin innebär. Det kallas ett erbjudande om garantiplats.

💡 I Huddinge har vi inget kösystem för plats i barnomsorgen där platserna fördelas utifrån hur länge du har stått i kö. Det spelar alltså ingen roll när du ansöker så länge du ansöker senast fyra månader innan du behöver plats i barnomsorgen. Platserna fördelas istället för kötid utifrån garantitid och behovsdatum med målet att erbjuda en plats i närheten av hemmet.

❤️ Våra placeringshandläggare på barn- och utbildningsförvaltningen försöker så långt det är möjligt att erbjuda barnet plats utifrån vårdnadshavares önskemål. Målet är alltid att arbeta för att hitta en plats i närheten av barnets eget hem.

✔️ Om du väljer att tacka JA till ett erbjudande om garantiplats hamnar ditt barn automatiskt i en byteskö till de förskolor du hade önskemål om i din ansökan. Det betyder att det fortfarande finns möjlighet att få ett nytt platserbjudande om plats skulle bli ledig på någon av de förskolor eller familjedaghem ni önskade när ni ansökte. Våra placeringshandläggare kan inte i förväg svara på hur länge det kommer att ta innan du kan få ett nytt erbjudande om plats. Det brukar vanligtvis vara lättare att hitta lediga platser i barnomsorgen under höstperioden augusti-september.

❌ Om du väljer att tacka NEJ till ett erbjudande om garantiplats behöver du göra en helt ny ansökan om du fortfarande önskar plats på förskola eller i ett familjedaghem i kommunen. En ny ansökan innebär även en ny garantitid vilket betyder att det kan dröja upp till fyra månader från den dagen du ansöker tills ditt barn får en plats. Det finns ingen garanti att en ny ansökan kommer att innebära en plats på någon av de förskolor eller familjedaghem du önskar även om du ansöker för andra gången.

Läs mer om placering i förskola och pedagogisk omsorg 👇

Regler och anvisningar för förskolan HKF 6310

Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg

Huddinge servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.