Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför asfalteras grusvägarna vid Kolonivägen, Fågelsångsvägen och Rosenhillsvägen?

1. Varför asfalteras grusvägen/vägarna mellan Kolonivägen, Fågelsångsvägen och Rosenhillsvägen?

2. Det stora området bredvid som tidigare var bevuxet med jättelokor är nu jämnat med marken och täckt med fyllnadsmassa. Ska detta också asfalteras och i så fall av vilken anledning?

Birgitta


Kommentarer

 • Hej Birgitta,

  Tack för din fråga till Huddinge Kommuns frågeforum.

  Beträffande asfaltering av grusvägarna på Kolonivägen, Fågelsångsvägen och Rosenhillsvägen görs detta på grund av problem med dagvattmet. Dagvattnet gör att grusvägarna blir svåra att underhålla, till exempel genom gropar. Därför har vår Stadsmiljöavdelning valt att asfaltera vägen för att på så sätt underlätta underhållet av vägen som exempelvis vid plogning på vintertid och att fixa hål längs vägen.

  De kommer även sätta upp bommar för att minska trafiken på gång- och cykelvägarna.

  När det gäller området där björnlokan funnits ska det läggas ny jord och planteras nytt gräs.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Det är mycket tråkigt att vårt fina strövområde förstörs på detta sätt, istället för att göra löpande underhåll. Att vägen dessutom har breddats gör det än värre - den kommer att likna en motorväg och inbjuda till buskörning med mopeder. Varför har vi som bor i området inte fått någon information om detta, så att vi hade fått en chans att tycka till? Dagisbarnens alla utflykter till skogen kommer nu att främst äga rum på en asfaltväg. Alla paddungar som brukar hoppa på vägen på våren kommer nu att trängas undan. En asfaltväg kan inte ersätta en grusväg i ett strövområde. Man kan inte bara se till vad som är mest praktiskt, det finns också andra värden. Om vi inte tyckte det skulle vi ju kunna asfaltera hela Huddinge och göra om det till ett Miljonprogramsområde, men är det verkligen dit vi vill komma? Stoppa asfalteringen och skydda de vackra och naturliga inslagen i vår närmiljö!
 • Hej Annelie,

  Tack för ditt inlägg på den här frågetråden.

  På grund av problem med dagvattnet har kommunen varit tvingade till åtgärd då underhållet av grusvägen har blivit för omfattande.

  En asfaltering gör att problemen med dagvattnet blir mer lätthanterligt och resulterar i en väg och gångväg som är i ett bra skick. Trafikdämpande åtgärder kommer att vidtas.

  Jag har även skickat dina synpunkter och frågor till vår Stadsmiljöavdelning.

  Önskar dig en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar


  Henrik Servicecenter
 • Tycker också det är tråkigt att man inte pratat med de boende och de som använder området! Som Hultvi skriver ovan finns det fler värden och aspekter än att hantera dagvattnet.
 • Hej Jonna,

  Tack för ditt inlägg på denna frågetråd.

  Beträffande dialog med de boende så har medborgare möjlighet att överklaga eller lämna synpunkter på ett arbete kopplat till en detaljplan.
  Annars brukar medborgare enbart meddelas när ett arbete medför störningar, det är dock inget krav att en enhet måste göra detta.

  Jag har även skickat dina synpunkter till vår Stadsmiljöavdelning.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Instämmer. Så himla trist att grusvägen ska asfalteras. Det är mitt absoluta favoritstråk när jag springer. Morr! 😟
 • Förutom förstörda rekreationsvärde är det en konstigt prioritering att lägga så mycket pengar på en för gång- och cykeltrafikanter väl fungerande väg som inte används för pendling samtidigt som vägunderhållet på de mer trafikerade vägarna och cykelbanorna är väldigt eftersatt. Jag ser sällan någon cykla där, mest är det gående på promenad och kommunens/Stockholm vattens fordon som använder vägen.


 • Jag tycker också det vore väldigt tråkigt om vägen nedanför Britas gränd asfalterades - att det är en grusväg ger mysig karaktär till promenaderna där. Hur kan man överklaga eller lämna synpunkt?
 • Fruktansvärt med asfalteringen. Det mysiga i området har förstörts. Precis som ovan skrivit kommer detta inbjuda till en massa buskörning med mopeder. Vår mysiga gångstig ser nu ut som en bred bilväg. Som boende bara några meter från denna väg vill jag veta vilken typ av belysning ni tänkt sätta upp, hur starka dessa lampor är och vilka tider den är tänd?, då vi har våra sovrum bara några meter från vägen. Som övriga skriver är det trist att ni bara tänkt på vad som är praktiskt för er och inte att miljön är trevlig för oss som bor här.
 • Hej,

  Jag håller med föregående talare om att det är mycket trevligare med grusvägar i ett strövområde. För de som går, joggar och promenerar med hunden är en och annan grop inga problem, men asfaltering är hårt och trist och gör faktiskt ingen glad. Bättre då att sänka kraven på underhåll på dessa promenadvägar.
 • Vem vill ha asfalt med hål i ?? För det är ju vad det kommer bli med tiden... det är ju inte lättare att underhålla! Efter varje vinter ser man hur vägarna mår efter marksättningar när vattnat spolar ut underlaget underifrån, plogning sliter också på. ... Dessutom eller framförallt förstörs ett helt område av friluftskaraktär! Detta beslut har inte förankrats eller ens kommunicerats till oss boende i området, så nochalant av Huddinge kommun! Vilket bedrövligt beslut ! • Hur har man tänkt här? Har man tagit hänsyn till de ekosystemtjänster som en grusväg ger? Rekreativa tex? Och vilka man nu bygger bort? P vad desto sin tur kostar på lång sikt? Tänk till och tänk om här.
 • Jag har talat med en byggnadsingenjör, och enligt honom spelar det ingen roll vilken ytbeläggning vägen har vad gäller dagvattnet. För att vattnet ska rinna undan är det diken och trummor som är det viktiga. Tvärtom finns det risk att brunnarna fylls för snabbt och vattnet sprutar upp igen när man har asfalt. Vid kraftigt ihållande regn finns också risk för översvämning hos ev intilliggande fastigheter. Grusväg kan absorbera mer. Värdet på husen intill vid Britas Gränd sjunker antagligen också, med en asfaltväg inpå husknuten.
 • Hej allesammans!

  Tack för alla era värdefulla synpunkter och ert stora engagemang.

  Vi har skickat samtliga synpunkter till Stadsmiljöavdelningen.

  Har ni ytterligare synpunkter är ni välkomna att mejla dessa till Stadsmiljöavdelningens funktionsbrevlåda gator@huddinge.se.

  Önskar er fortsatt trevlig sommar!

  Med vänliga hälsningar
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.