Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad händer med Vidjavägen, del 2

Hej Susanne!

Först, tack för all info om utbyggnaden. NU är det så att ni tyvärr stängt ner trådarna om Vidjavägen men idag fick jag detta brev från (se nedan):

Jag undrar om det finns en utredning, vilka parter är inblandade och hur långt har de kommit?

Jag upplever att det bara är ett spel för galleriet med "utredning" "disskuterar vägens framtid" men absolut inget händer och inget redovisas. Jag misstänker att ni som kommun bör vara med i en sådan utredning och bör då kunde berätta hur långt ni kommit.

Hej

 

Vidjavägen är en väg under utredning, för att nämna så är det fler parter som är inblandade i den utredningen. Fk så ligger vägen på Stockholm stads mark men kommunen har underhållningsansvar.(Gammalt avtal)

Just nu är vi på enheten inblandade i projekt rörande Vidjavägen och diskuterar vägens framtid, alltså vi fastställer vem som ska utföra och investera i vägen. För att inte kasta skattepengarna i sjön vill vi inte lägga ner för mycket resurser på en väg som kanske ska lagas med större åtgärder.

Därför lagar vi vägen med enkla medel för att få den intakt så länge vi kan.

Men är potthålen omöjliga så får vi kontakta entreprenören igen och skicka ut ett lag som får fixa dessa.

 

Med vänlig hälsning

 

Marko Mrdjen

Projektchef

0853536577

 

Gatuenhet

Miljö- och bygglovsförvaltningen

Huddinge kommun

141 85 Huddinge

(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej Eric och välkommen tillbaka!

  Vi låser trådarna ibland (eller tar bort helt) då de blir för långa och ibland börjar handla om andra saker än själva frågan i tråden. Vem ansvarar för driften av Vidjavägen?

  Frågan har behandlats på Kommunstyrelsens samhällsbyggmadsutskotts möte den 19 september.
  Det är en svår fråga juridiskt då kommunen varken äger marken eller vägkroppen och att gemensamhetsanläggning (GA) är väghållare.

  Utredningen om Vidjavägen:
  • Finns det en utredning? Ja, det finns en projektering av Vidjavägen från 2011.
  • Vilka parter är inblandade? GA är väghållare och äger vägkroppen. Stockholm stad är ägare till marken.
  • Hur långt har man kommit? Vi utreder nu vilka alternativ som är möjliga och hur kommunen ska gå vidare. Vi ska under hösten undersöka vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan bli aktuella för att öka säkerheten på vägen i närtid. Vi har en till två frågeställningar kvar gällande juridiken. Samtidigt tar vi fram beslutsunderlag gällande de olika alternativen som styrgruppen bad oss utveckla under styrgruppsmötet i maj.

  Ha en fin fredag!

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Tack för infon!

  Om en projektering gjordes för 10 år sen och hittills har absolut ingenting hänt på de 10 åren. Vad pratar vi för tidsperiod angående Vidjavägen denna gång 1-5 år
  10-20 år innan de finns ett beslut över vad som ska hända med vägen?

  Mvh Eric


  "Hur långt har man kommit? Vi utreder nu vilka alternativ som är möjliga och hur kommunen ska gå vidare. Vi ska under hösten undersöka vilka trafiksäkerhetsåtgärder som kan bli aktuella för att öka säkerheten på vägen i närtid. Vi har en till två frågeställningar kvar gällande juridiken. Samtidigt tar vi fram beslutsunderlag gällande de olika alternativen som styrgruppen bad oss utveckla under styrgruppsmötet i maj." • Är medveten om att Huddinge Kommun ej äger marken , vägkroppen eller är väghållare för den
  delen.

  Asfaltering och mindre åtgärder är inte att kasta skattebetalarnas pengar i sjön?

  Men iaf vad har då Stockholm stad för ansvar kring säkerheten på deras mark?

  Har ju varit tal om att dra om Vidjavägen pga fornlämningar osv. Detta är då skrotat nu?

 • Hej Eric,

  Nu har jag skapat ett nytt inlägg om Vidjavägen eftersom ursprungsfrågan handlade om Vidja, etapp 2.

  1. Huddinge kommun ansvarar tillfälligt för driften av vägen. Enligt avtal med Vidja vägförening svarar kommunen för att hålla vägen i ett körbart skick under tiden som utbyggnationen av Vidja etapp 2 pågår. Vilket beräknas vara klart år 2027.
  2. Stockholms stad äger endast marken. Juridiskt så har de inget ansvar gällande vägens säkerhet då de inte är väghållare. Det är Vidja vägförening som äger vägkroppen, i egenskap av förvaltare av gemensamhetsanläggningen Vidja ga:4.
  3. Projekteringen från år 2012 visar på en sträckning som är ungefär densamma som dagens Vidjaväg. Innan en eventuell revidering av projektering ska beslut tas om Vidjavägens framtid.
  Hoppas detta är svar på dina frågor.

  Önskar dig en fin kväll trots regnovädret.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Tack för info. Det jag inte riktigt förstår är om Vidjavägförening äger ”vägkroppen” och Stockholms stad äger marken. Varför skulle Huddinge kommun lägga pengar på att investera i en ny ordentlig väg med trottoar och belysning?

  För om nu Huddinge kommun ansvarar för driften under etapp 2 2027 men efter de då? Då är det återigen Vidja vägförening som ansvarar? Och dem kommer ju inte rusta upp någon väg med trottoarer

  Med vänlig hälsning, Eric

 • Hej,

  Diskuteras gång- och cykelbanan i samma forum? eller är det ett annat projekt och vad är det för status där?

  Hälsningar
  /Elin
 • Hej Eric och Elin,

  Vi försöker vara tydliga med att utredning pågår fortfarande om Vidjavägen.

  Det finns en del alternativ som kommunen utreder i nuläget. Det finns inga beslut tagna för något alternativ ännu och inte heller för om kommunen ska bygga ut Vidjavägen.

  Om det fattas beslut om att kommunen svarar för att bygga ut Vidjavägen till kommunal standard kommer det att genomföras genom en ny detaljplan som tas fram för Vidjavägen. Där Vidjavägen planläggs som allmän plats och där kommunen har kommunalt huvudmannaskap. I det fallet svarar kommunen för Vidjavägen i egenskap av huvudmannaskapet som regleras genom detaljplanen.

  Ja, det stämmer att gång- och cykelvägen utreds i samma forum. Om det inte blir en ny detaljplan eller någon annat alternativ kommer troligtvis driftansvaret för vägen att övergå tillbaka till Vidja vägförening efter år 2027.

  Önskar er ett trevligt veckoslut!

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Tack Susanne!

  Idag så är dem ute och asfalterar. Hittills har dem asfalterat en körbanan från Ågesta Verket till Vidja rondellen. I ett tidigare inlägg (se ovan) så skrev Marko följande.

  ”För att inte kasta skattepengarna i sjön vill vi inte lägga ner för mycket resurser på en väg som kanske ska lagas med större åtgärder.

  Därför lagar vi vägen med enkla medel för att få den intakt så länge vi kan”

  ​Hur kommer de sig nu att man asfalterar vägen ändå? Vi skulle väl värna om skattepengarna eller har dem kommit längre i utredningen

  Med vänlig hälsning, Eric 

 • Hej Eric och tack för ditt engagemang i Vidjavägen!

  Det är en avvägning mellan att laga potthål till dess att Vidja etapp 2 är klar eller att lägga om delar av vägen. Driften i Huddinge kommun har gjort denna avvägning och gissningsvis är många glada över att det läggs en ny beläggning nu inför vintern då delar av Vidjavägen var och är i så dåligt skick.

  Önskar dig en fin kväll!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Vill bara säga att det var trevligt att Vidjavägen blev ordentligt afalterad nu. Tack
 • Tack Mats för att du ger oss positiv feedback!

  Önskar dig en fin höstvecka!

  Med vänlig hälsningar,
  Susanne Servicecenter
 • Hej, jag är också tacksam för den nyasfalterade vägen. Dock har jag synpunkter på de höga och skarpa farthinder som man finner innan och efter ridskolan, i båda riktningarna. Har jämfört med fler liknande hinder i huddinge kommun, tex i Trångsund, som då är mjukare. Även jag och min familj undrar över G/C-bana längs Vidjavägen? Även läst att det skulle utredas ang belysning? Innan man landar i det ser jag gärna att man iaf byter ut de undermåliga reflexstolpar (som finns) i kurvorna eller kanske sätter upp sådana längs hela mörka vägen. Riktigt mörkt nu på vintern, den nyasfalterade vägen är mycket mörk. Tack för ordet, Mvh Emanuel (Vidjabo och flerårig yrkesförare. Jag har läst många inlägg för att försöka förstå historiken.)
 • Hej Emanuel!

  Tack för ditt inlägg.

  Dessa nya farthinder följer vår typritning för ”vägkudde”. Dessa vägkuddar består av asfalt och efter ett tag så sjunker dem ihop något på grund av yttre påverkan. Vägkuddarna slits alltså ner med tiden och det är anledningen till att dessa farthinder är olika skarpa. Kommunen har vid hastighetsmätningar utanför ridskolan sett att cirka 70 % av alla trafikanter kör för fort, och att det därför varit nödvändigt att anlägga farthinder på denna plats.

  Huddinge kommun har sedan i höstas övertagit driften av Vidjavägen, dock ingår inte belysningen i kommunens uppdrag. Troligtvis är det markägaren, Stockholm stad, som äger belysningsfrågan. Vi dubbelkollar detta och återkommer om så inte är fallet.Vår entreprenör har fått i uppdrag att sätta upp fler snöpinnar längs med Vidjavägen, så detta kommer att ske inom en snar framtid.

  Gällande GC-vägen så finns det en tidigare projektering, men då vägkroppen förvaltas och driftas av Vidja vägförening, och marken ägs av Stockholms stad, så krävs det mer än en budgetplanering för själva byggnationen. På grund av dessa omständigheter så utreds fortfarande alternativen för Vidjavägens framtid. Tyvärr finns det i dagsläget inget datum satt för när detta ska vara utrett.
  Önskar dig en fin dag!

  Med vänliga hälsningar,
  Josefine Servicecenter
 • Hej

  Stockholmsstad äger marken, vad har dem för ansvar för säkerheten?

  Vad gör dem för att detta ska bli en säkerväg där man kan gå och cykla med sina barn utan att sätta livet till? (Härom veckan promenerar en mamma med barnvagn på vägen​

  Vem sätter press på dem, gör ni som kommun detta? • Hej Eric!

  Tack för din fråga.

  Stockholms stad är enbart markägare och har inget ansvar för säkerheten på vägen. Vägkroppen ägs av gemensamhetsanläggningen Vidja ga:4, där Vidja vägförening är förvaltare och väghållare, därmed har föreningen det formella ansvaret för vägen.

  Nu har kommunen tagit över driften tillfälligt och kommer att svara för driften på Vidjavägen tills Vidja etapp 2 är utbyggd och klar. Vilket innebär att vi är ansvariga för sommar- och vinterväghållning under utbyggnationen av Vidja etapp 2.

  Ansvaret för Vidjavägen är en komplicerad fråga att svara på, just nu pågår utredningar inom kommunen för vilka alternativ man kan gå vidare med för Vidja vägen. Huddinge kommun jobbar aktivt med att ta fram underlag angående Vidjavägens framtid till beslutstagare. I detta arbete för vi även en diskussion tillsammans med Stockholms stad, då det kan bli aktuellt för kommunen att förvärva marken från Stockholm stad, beroende på vad som beslutas för Vidjavägens framtid.

  Önskar dig en fin eftermiddag!

  Med vänlig hälsning,
  Josefine Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.