Till senaste kommentaren

Vad göra åt utsläppta tamkaniner i parker ?

Hej, vad ska man göra om man ser utsläppta tamkaniner i en park?
Var anmäler man detta? I detta fallet rör de sig även på en förskolas område, vilket kanske kan vara ett hygienproblem.

Kommentarer

 • Hej Jörgen,

  Stort tack för din fråga!

  Enligt den nya djurskyddslagen som trädde ikraft den 1 april är det enligt 2 kap 8 § förbjudet att överge tamdjur. Länsstyrelsen har tillsynen över lagstiftningen ifråga.

  I första hand skulle jag därför råda dig att ta kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län. Med det sagt är det möjligt att den i sin tur hänvisar till fastighetsägaren/markägaren för själva insamlingen av djuren. Det kan också bli fråga om skyddsjakt, men då regelverket kring det egentligen rör vilda djur, är det osäkert om tamkaniner kan omfattas av det.

  Även Polisen kan i vissa fall bli involverad i frågor om upphittade djur, vilket du kan läsa mer om på deras hemsida.

  Slutligen, om kaninerna innebär en olägenhet kan kommunens miljöinspektörer ställa krav på fastighetsägaren att åtgärder ska vidtas. Det kan i så fall bli fråga om exempelvis omhändertagande eller avlivning. Detta gäller dock i fall där det rör sig om bostadsmiljön, exempelvis att kaninerna tar sig in i flerbostadshus och orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön.

  Önskar dig en fortsatt trevlig eftermiddag!

  Med vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.