Till senaste kommentaren

Utförlig och tydlig förklaring till utförsäljningen av välfärd

Vi vill ha en utförlig och tydlig förklaring hur en privatisering av skattefinansierade verksamheter kan ge bättre service till lägre pris?
Varför kan inte skattefinasierad verksamheter i kommunalregi förhandla priser på varor, material och personal till ett bättre pris än privata aktörer?
Hur mäter ni att service bibehålls på minst samma nivå för mindre pengar?
Fredrik Söderberg Rapportera olämpligt innehåll

Kommentarer

 • Hej Fredrik!

  Tack för din fråga,

  Socialförvaltningens svar är att vi har i och med beslutet att lägga ned hemtjänst i egen regi inte sagt att privatisering av skattefinansierade verksamheter kan ge bättre service till lägre pris. I Mål och budget 2020 framgår att verksamheter som över tid inte bedöms nå en ekonomi i balans ska avvecklas. Hemtjänsten i egen regi har dragits med stora underskott under flera år.

  En utredning som socialförvaltningen har gjort visar att det inte är möjligt för hemtjänsten i egen regi att nå en ekonomi i balans över tid utifrån den ersättningsmodell som tillämpas.

  När det kommer till att pressa priser gör kommunen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och försöker genom att göra bra upphandlingar också få bra priser. Kommunen är en upphandlande myndighet vilket innebär att upphandlingar görs gemensamt för kommunen och finns redan upphandlade leverantörer för vissa varor som exempelvis behövs inom hemtjänsten så ska vi använda dessa avtal.

  Vi följer regelbundet upp kvaliteten bland våra kommunala och privata utförare av välfärdstjänster. Vi har också nationella brukar- och kundenkäter där den som har insatser får svara på frågor om hur man uppfattar det stöd och den hjälp man får. Resultat av dessa svar följs noga och om det är svar där någon utförare ligger lågt tas en dialog med utföraren om detta för att följa vilket förbättringsarbete som planeras.

  --------------------

  Vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson svarar:

  "Varför privata företag ofta och inom en mängd olika branscher lyckas bedriva sin verksamhet effektivare än offentliga verksamheter har förmodligen inte en förklaring utan det finns sannolikt en mängd olika. När det gäller hemtjänsten kan de eventuellt ha en fördel i och med att de har rätt att bedriva även annan verksamhet, till exempel sälja RUT-tjänster, vilket inte kommunens hemtjänst har rätt att göra. Därigenom skulle de kunna ha möjlighet att använda personalens tid effektivt under de perioder då behovet av hemtjänstens omsorgstjänster är lågt.

  Det finns enligt Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) expert ganska få stordriftsfördelar inom hemtjänsten och det omfattande regelverk som omger kommunala upphandlingar gör att privata utförare ofta har väl så goda möjligheter att förhandla sig till bra priser på olika varor och tjänster.

  När det gäller personalkostnaderna så har de privata utförarna vanligtvis kollektivavtal med Kommunal genom Almega och det är möjligt att det avtalet är mer förmånligt än det avtal som SKR slutit med Kommunal. Servicen som ges i hemtjänsten följs upp både genom kommunens avtalsuppföljning och genom de årliga brukarundersökningar som genomförs av Socialstyrelsen. Brukarundersökningarna visar att kundnöjdheten överlag är god i kommunal hemtjänst och inte sämre hos de privata utförarna. Om kommunens avtalsuppföljning eller den årliga brukarundersökningen eller andra tecken indikerar att en verksamhet, kommunal eller privat, inte håller måttet kommer åtgärder att sättas in."

  Med vänliga hälsningar,
  Jonah Servicecenter
 • Jag vill be om ett förtydligande – ni säger att vi inte får bättre sevice till ett lägre pris – vad får vi då?
   Sämre service? För vi kan ju inte beltala mer pengar än vi redan gör. Vi kan ju omöjligt inte få bättre service till lägre pris?
  Vem är det som har ansvar för detta – vem är det som inte kan få kommunal verksamhet att fungera och måste köpa in tjänsterna från privata verksamhet?
  Det är ju inte så svårt att förstå hur en välfärds verksamhet fungerar – kommun driver ju verksamheter. Man kan tjäna större pengar på bostäder/lokaler, upphandling av material, personal o god planering av verksamheten. Det borde inte vara så svårt att kommunens invånares pengar inte går till vinster som kan tas ut av nerdragning.
  https://seniorval.se/aldreboende?area%5B0%5D=411&page_type=area
   1/3 av äldreboenden i Huddinge är idag 20201208 privata.
  Enligt media – detta är bara ett exempel:
  ”Tre bolag som har hand om 398 personer har nekats tillstånd för att bedriva hemtjänstverksamhet av inspektionen för vård och omsorg, ivo. Detta på grund av flera olika allvarliga brister.”
  Enligt media:
  ” Förslaget om att de privata aktörerna skulle ta över all hemtjänst skulle klubbas igenom, vilket det nu gjort.
  Sex ledamöter röstade för, sex emot. Eftersom nämndens ordförande, Kristdemokraten Karl Henriksson har en utslagsröst klubbades beslutet igenom.
  Fredrik Söderberg
 • Godmorgon Fredrik!

  Socialförvaltningen menar att beslutet inte handlar om att den kommunala hemtjänsten ger en dålig service och att den service som de privata utförarna ger per automatik skulle vara bättre. I den kvalitetsuppföljning som gjordes 2018 och presenterades för vård- och omsorgsnämnden 2019 framkom det att kvaliteten i hemtjänsten inte skiljer sig nämnvärt mellan privata utförare och den egna regin.

  Variationer mellan utförarna förekommer. Det förekommer också variationer mellan den kommunala hemtjänstens olika arbetsgrupper. Även i den senaste brukarundersökningen från socialstyrelsen framkom det att det inte finns några markanta skillnader mellan privata utförare och den egna regin. Även denna undersökning visar på variationer mellan utförarna, likväl som mellan egen regins olika arbetsgrupper.

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter
 • Var kan man ta del av denna undersökning?
  Fredrik Söderberg
 • Hej Fredrik och tack för din följdfråga,

  Kvalitetsuppföljningen från 2018 går att hitta på vår hemsida och socialstyrelsens brukarundersökning hittar du på Socialstyrelsens hemsida alternativt Socialstyrelsens brukarundersökning – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2020:

  Se specifika flikar för Huddinge enligt dina önskemål i excel-bilagorna Bilaga-Hemtjänst, resultat från riksnivå till stadsdelar 2020 – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen och Bilaga – Hemtjänst, resultat för verksamheter 2020 – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

  Kvalitetsuppföljningen 2018 presenterades på vård- och omsorgsnämnden den 19 juni 2019.

  För direktlänk till kallelsen, protokoll och handlingarna för mötet klicka på följande länk. Uppföljningen går att hitta på s.118 och framåt.

  Med vänliga hälsningar
  Jonah Servicecenter

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.