Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Gångpassager och trafikregler vid busshållsplatser vid Kvarnbergsplan

Hej, jag skulle vilja få reda på vad för trafikregler som gäller vid de två busshållsplatserna framför ICA kvarnen på kvarnbergsplan samt varför de inte är markerade som övergångsställen. Jag åker buss varje morgon och ser väldigt ofta att bilarna inte stannar för gående med risken att någon kan bli påkörd. Med tanke på alla barn som kommer/åker buss till skolan samt som korsar vägen så undrar jag varför man inte har övergångsställen där, samt vilka trafikregler som gäller.
Tack på förhand.

Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej Göran,
  och välkommen till vårt frågeforum!

  Vad bra att du frågar om detta för det är fler än du som har undrat över övergångsställena på Kvarnbergsplan. Här fanns inte utrymme för vanliga övergångsställen utan kommunen har använt sig av så kallade gångpassager i stället.

  En gångpassage underlättar för gående att korsa körbanan där det inte är lämpligt med ett övergångsställe.

  På vår hemsida har vi särskilt skrivit om att man bör se upp vid Kvarnbergsplan - skillnad på övergångsställe och gångpassage

  "Kvarnbergsplan är utformad så att olika trafikantgrupper förutsätts samspela med varandra vid så kallade gångpassager. Dessa passager saknar vanliga trafikregler och väjningsplikt. Gående har inte företräde.

  Kvarnbergsplan är en viktig hållplats för flera busslinjer, två ledbussar kan angöra hållplatsen samtidigt. På platsen har kommunen anlagt så kallade gångpassager för gående och cyklister eftersom det är olämpligt att placera övergångsställen fem meter efter och tio meter före en hållplats.

  Alla som går, cyklar, kör eller åker måste ta hänsyn till varandra för att trafiksystemet ska fungera på Kvarnbergsplanet. Visa omsorg, varsamhet och hänsyn vid gångpassagerna. Tänk på att du som bilist ansvarar för att hålla en tillräckligt låg hastighet".

  Hoppas du nu fått svar på din fråga annars är du välkommen att kontakta oss igen.

  Med vänlig hälsning,


  Susanne Servicecenter
 • Hej, de så kallade "gångpassagerna" vid Kvarnbergsplan var från början vid anläggandet av nuvarande vägbeläggning skyltade med "övergångsställe för gångtrafikanter". Dessa skyltar togs bort av kommunen senare och platserna kallades då plötsligt för gångpassager. Vid en fråga till kommunen om varför skyltarna tagits bort och om inte det skulle medföra större olycksrisk för gångtrafikanter blev svaret: "Vi får väl se vad som händer ..." !

  Vad gäller avstånden 5 resp. 10 meter så tycks det inte vara något som är olämpligt vid Stuvsta Station, där har det sett ut så ett flertal år nu...

 • Aj då , då är det precis som jag befarat. Det vore väldigt intressant att fråga några, både barn och vuxna om de vet vad som verkligen gäller. Men jag antar att det måste ske en olycka innan någon reagerar. Måste också säga att det är en väldigt konstig syn på problemet eftersom du säger att man inte får plats med övergångsställe och att man då istället anlagt "gångpassager" där inga trafikregler alls verkar gälla. Det måste vara en av de farligaste platserna att ha det där eftersom det är både framför och bakom bussar samt som jag nämt tidigare väldigt många till/från passage till skolorna. Jag har ett önskemål om att den här frågan lyfts på högre nivå inom kommunen innan någon skadas.
 • Precis, så illa är det.
  Här har nu kommunen tillfälle att visa att de menar allvar med den nyligen antagna Trafiksäkerhetsplanen genom att att göra om och göra rätt.

  Sedan kanske omsorgen om oskyddade gångtrafikanter skulle kunna lyftas också. De senaste dagarnas väderlek visar med all tydlighet hur prioriteringen ser ut idag i kommunen. Gångtrafikanter, och då avses alla typer, barn, vuxna, med eller utan barnvagnar samt äldre med gånghjälpmedel är hänvisade till att gå i de vinterunderhållna körbanorna eftersom sandning/saltning och på vissa ställen även plogning av gångbanor helt uteblivit. • Hej Hansa och Göran,

  Tack för ert engagemang. Jag har vidarebefordrat era synpunkter till trafik- och gatudriftsavdelningarna. Läs gärna vad vi skriver om snöröjningen och se gärna filmen också. Här står det att om sandning eller snöröjning uteblivit är det bra om ni tar er tid att göra en felanmälan. Blanketten för skadeanmälan hittar ni också på sidan.

  Hansa nämner den nya trafiksäkerhetsplanen och den finns att ladda ner. Allmänheten hade möjlighet att tycka till om denna under en period förra vintern till och med 28 februari.

  Önskar en god tredje advent!

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Enligt lag inga skyltar = vanlig 30/40 väg.
  Vad som står på er hemsida gäller ej som lag. Så blir någon påkörd vid kvarnbergsplan är det fotgägarens fel då det är är skyltat på plats.
  Om jag förstår det rätt.
  Ett av många ställen där huddinge kommun visar okunskap för teafiksäkerhet.
 • Hej alla,

  Jag har fått ett förtydligande från trafikavdelningen om förfarandet vid gångpassager.

  De allmänna trafikreglerna gäller vid gångpassager, det vill säga fordonsförare ska bereda gående, som redan börjat korsa gatan, tillfälle att passera på ett säkert sätt och att fordonsföraren ska hålla tillräckligt låg hastighet där gående korsar gatan.

  Likaså gäller förgående att man får korsa körbanan om det inte innebär någon fara eller något hinder för fordonstrafiken. Gångpassager ger alltså oskyddade trafikanter ingen prioritet gällande deras framkomlighet. Dock innebär det ingen minskad trafiksäkerhetsrisk, enligt forskning.

  Vi tackar för synpunkterna och tar med oss i vår utvärdering av gångpassagerna vid Kvarnbergsplan.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Varför inte bara ha det som gånggata vid kvarnbergsplan.
  Skärpning kommunen. Sådana saker är det som att man tappar förtroendet för er. Ni bryr er ju inte alls om att detta inte är en bra lösning.
  Skäms
 • Hej, ang svaret 19/12 gällande "om förfarandet vid gångpassager."
  "Gångpassager ger alltså oskyddade trafikanter ingen prioritet gällande deras framkomlighet. Dock innebär det ingen minskad trafiksäkerhetsrisk, enligt forskning."
  Den sista meningen där, vad betyder den?
  Ingen minskad trafiksäkerhetsrisk innebär alltså antingen HÖGRE trafiksäkerhetsrisk, eller oförändrad?
  Är inte syftet med kommunens trafiksäkerhetsplan att minska minska olyckorna? • verkar inte som dom vill minska olyckor. 
  har kommenterat några andra änmen ang trafik.
  Får känslan av att dom som sitter och svarar inte har körkort.
 • Hej igen,

  Jag har fått svar från trafikavdelningen som säger att det blev ett fel i det tidigare svaret.
  Rätt ska vara att  ”Gångpassager innebär ingen ÖKAD trafiksäkerhetsrisk.”

  Trafikavdelningen avser att göra en trafikutredning kring gångpassagerna vid Kvarnbergsplan.

  Med vänlig hälsning,
  Susanne Servicecenter
 • Svårt det där med formuleringarna.
  Om det nu är det senaste beskedet från trafikavdelningen som gäller så har man alltså tagit bort ett befintligt regelrätt övergångsställe och ersatt det med en "gångpassage".
  Varför? Åtgärder ska väl innebära att olycksrisken MINSKAR och inte att antalet olyckor är lika många som tidigare.
  Börja med att placera en person vid kvarnbergsplan en dag och räkna antal incidenter som sker på de sk gånpassagerna så har ni ett utmärkt underlag för att återgå till det "traditionella övergångsstället".
 • Tack för svaren Susanne. Jag håller med dig Hansa. För min del så förstår jag inte varför man inte bara kan anlägga ett övergångsställe?
  Kostnadsfråga eller?
 • RE:Göran
  Anlägga ett övergångsställe kan inte röra sig om många kronor. Sätt tillbaka de skyltar för övergångsställe som fanns tidigare innan trafikavdelningen tog bort dem och hastigt och lustigt döpte om det till gångpassage. (Fundamenten för stolparna kanske rent av finns kvar sedan tidigare, det brukar vara så i den här kommunen efter förändringar med trafikskyltning)


 • Hej igen,

  Tack för ert engagemang. En del av era frågor hittar ni svar på i det första inlägget från kommunen och här kommer ytterligare ett förtydligande.

  Övergångsställen bidrar inte till ökad trafiksäkerhet. Övergångsställen ger fotgängare en viss prioritet i form av framkomlighet men vi minskar inte olyckor genom att bygga övergångsställen. Utan i stället måste vi hastighetssäkra och en sådan åtgärd skulle i så fall vara att nedprioritera kollektivtrafikens framkomlighet.

  Den säkraste miljön är när bilister och oskyddade trafikanter samspelar och att det sker i låga hastigheter.  Det är en sådan miljö vi försökt skapa vid Kvarnbergsplan. Men som sagt, och som vi tidigare har skrivit, har kommunen för avsikt att i slutet på året göra en studie av gångpassagernas effekt och studera beteenden och olycksrisker i området Kvarnbergsplan.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
 • Hej, efter att ännu en gång nästan blivit påkörd, så skulle jag vilja få ett förtydligande om vad som gäller vid gångpassagerna vid kvarnbergsplan.
  Jag har två olika förklaringar, en från huddinge kommun och en från NTF.
  Enligt NTF så säger de: "En del av gångpassagerna är övergångsställen; med eller utan trafikljus. På de obevakade (utan trafikljus) gäller de speciella trafikreglerna för övergångsställen, att alla fordonsförare har väjningsplikt mot gående.".

  Men på Huddinge kommun så säger man: "Dessa passager saknar vanliga trafikregler och väjningsplikt. Gående har inte företräde"

  Vad är det som gäller?

  Se länkar till infosidorna:

  NTF:
  https://ntf.se/fragor-och-svar/trafikmiljo/opinionsgrupper/vad-ar-en-gangpassage/

  Huddinge kommun:
  https://www.huddinge.se/stadsplanering-och-trafik/trafik-och-resor/trafiksakerhet/overgangsstalle-och-gangpassage/
 • Hej Göran,
  Tack för ditt inlägg och tråkigt att höra att du höll på att råka illa ut i trafiken.

  Jag har kontaktat vår trafikavdelning och en av trafikplanerare säger att Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) också har rätt.
  Gångpassager är platser där gångtrafikanter kan korsa gatan. Endast där det är
  ett övergångsställe (det vill säga med skylt och zebraränder) har fordonen väjningsplikt.

  Där det inte finns skylt eller zebraränder (alltså vid Kvarnbergsplan) så gäller
  det som vilken annan gata som helst, alltså att gående inte har företräde
  enligt trafikföreskrift.

  Hoppas du nu fått klarhet i frågan annars är du välkommen att kontakta oss igen.

  Önskar dig ett trevligt veckoslut.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.