Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vilka trafikregler gäller för cirkulationsplatsen Centralvägen/Sjödalsvägen ?

Vad har kommen för trafikregler när det gäller cirkulationsplatsen Centralvägen/Sjödalsvägen, som det är skyltat nu så är det väjningsplikt både när man ska in i cirkulationen som när man ska ut ur den, Man bör nog se över skyltningen, ett flertal är felplacerade enligt min åsikt.

Kommentarer

 • Hej Nils-Erik,

  tack för din fråga!

  Våra trafikingenjörer svarar så här:

  Det stämmer att det är väjningsplikt in och ut ur cirkulationen med syftet att biltrafiken ska väja mot både gående och cyklister som passerar övergångsstället. Det är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd och även en prioritering av gående och cyklister enligt kommunens trafikstrategi.

  Önskar dig en trevlig kväll!

  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter


 • Har själv sökt ansvariga i kommunen ang detta. Har Huddinge rätt att använda sig av egna trafikförordningar i vägnätet?

  Är Trafikverket informerade om att i Huddinge gäller lokala regler?

  Om syftet är som i svaret ovan "Det är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd och även en prioritering av gående och cyklister enligt kommunens Trafikstrategi" så är skyltarna felplacerade . Nu står de EFTER övergången för gående och cyklister.

  Hansa
 • Trafikmärket har betydelsen:
  Väjningspliktsmärket, väjningsplikt, anger att förare har väjningsplikt mot fordon på korsande väg eller led.

  Går tom att googla på om man gör sig besväret...

  Sedan när betraktas gående som fordon...?

  Hansa
 • Hej Hansa,

  Tack för ditt inlägg!

  Jag hör efter med handläggare och återkommer snarast.

  Ha en trevlig fortsatt dag!

  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter
 • När borde man kunna förvänta sig svar på tidigare ställda frågor?

  1 kap. 9 § Vägmärkesförordningen, uppsättningen av vägmärken ska ha stöd generellt i Trafiikförordningen eller via föreskrifter.
  Kommunen ska enligt 10 kap. 5 § ge Polismyndigheten tillfälle att yttra sig innan den meddelar LTF (lokal trafikföreskrift).
  Vad har polismyndigheten svarat?
  Polismyndigheten torde även vara de som har att pröva om någon bryter mot
  9 kap. 1 § VMF.

  /Hansa

 • Hej!

  Tack för din fråga och förlåt att du har fått vänta på svar!
  Jag har hört mig för hos handläggare och har nu svar på dina frågor:

  Gällande lokala trafikföreskrifter så utför kommunen själva dessa på det kommunala vägnätet. Kommunen bär ansvaret för skyltningen (stöd i Trafikförordningen). Lokal trafikföreskrift ska finnas om väjningsplikt råder.
  Väjningsskylten reglerar fordonstrafiken, för fotgängare finns vägmärket för övergångsstället, Väjningsmarkeringen som är målad i körbanan ligger före väjningsskylten och övergången för cyklister.

  Hör gärna av dig igen om du har någon mer fråga eller fundering!

  Ha en fortsatt trevlig dag!

  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter
 • Jag blir inte riktigt övertygad om att skyltningen är korrekt ändå.
  I svaret ovan står att läsa "Väjningsmarkeringen som är målad i körbanan ligger före väjningsskylten och övergången för cyklister."

  ...övergången för cyklister...? Vad är det?
  Något nytt som Huddinge kommun infört?
  Ska cykel ledas på övergång för cyklister?

  Eller är det egentligen cykelpassager på den aktuella platsen?

  Cykelöverfart och cykelpassage är begrepp kända sedan tidigare och skillnaden mellan dem är:
  En cykelöverfart är en korsning för cyklister där bilisterna har väjningsplikt mot cyklisten. Den är också hastighetssäkrad och har en skylt med en cykel som liknar skylten för övergångställen.
  En cykelpassage är också en korsning för cyklister men bilisterna har inte väjningsplikt mot cyklisten. Här gäller det att samspela med andra trafikanter.Oavsett vilka regler som gäller måste cyklister, fotgängare och bilister samspela med varandra. Du som cyklist har ändå skyldighet att hålla uppsikt när du korsar en väg.

  /Hansa
 • Hej Hansa,

  Tack för din fråga!

  Våra trafikplanerare svarar:

  Övergången ska ses som en genomgående cykelbana. Där fordonstrafik som korsar cykelbanan har väjningsplikt.

  Trevlig helg!

  Med vänlig hälsning
  Inger Servicecenter
 • Det finns skyltar för ändamålet:  
  om det nu är cykelöverfart som egentligen menas med skyltningen på platsen.
  Bättre att använda dessa i stället för att skapa egna lokala lösningar som ingen har blivit informerad om vad betydelsen är.
  /Hansa

 • Hej Hansa,

  Tack för ditt inlägg!

  Våra trafikingenjörer svarar:

  Vi känner till regleringen Cykelöverfart. Vi har valt en annan lösning och reglering. Och använder oss av en mycket välkänd reglering och vägmärke som många trafikanter känner till: väjningsplikt
  Den regleringen är mycket väl spridd, en fundamental trafikregel och har sedan länge en etablerad plats i trafiksystemet. Den är också en internationell reglering som återfinns i många länder vilket är av vikt när det gäller att kommunicera vilka regler som gäller även för utländska trafikanter.

  Ha en fin fortsatt dag!


  Med vänlig hälsning

  Inger Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.