Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Får ett byggbolag dra en väg på ett olämpligt ställe ?

Vistavägen 20C har sålts till ett byggbolag (Solvinkeln Fastigheter AB) som nu säljer 30 blivande parhus/lägenheter som en brf. Vad jag kan se och vad ni har kunnat se vid kontakt finns ännu inget bygglov för detta. Endast en karta har begärts ut. Dock har pinnar för mätning satts upp vid hörnet av Ringvägen (kommunens mark).

https://www.svenskfast.se/nyproduktionsprojekt/stockholm/huddinge/huddinge/fullersta/vistabergshojden/336870

I den situationsplan som finns på mäklarens sida har de dragit vägen med infart från Vistavägen men med en genomfart till Ringvägen istället för en vändplan. Vi som bor i området undrar om det är en väg som Huddinge kommun kommer godkänna (sista delen av vägen är på vad som ser ut som kommunens mark). Den vägen kommer i så fall att gå längs med staketet till Furuhöjdens förskola och gå ut i en skarp kurva. Denna del av Ringvägen, både längs med förskolans nuvarande staket ut mot väg, och mot Mönjestigen och Kantvägen har inte trottoar. Bara på Mönjestigen och på väg mot Kantvägen finns det runt 20 barn som tar sig till fots eller cykel till Stenmoskolan och Källbrinksskolan. Således en grov försämring av säkerhet för både barn och vuxna i området.

Man kan säkert hävda att de flesta kommer åka ut på Vistavägen, men enligt situationsplanen kommer det ligga parkeringsplatser vid den planerade utfarten mot Ringvägen vilket gör att flera troligen kommer åka både in och ut från Ringvägen under den tid då både flest bilar och barn rör sig på vägarna.

Bifogar situationsplanen som även finns via länken.

Kommentarer

 • Hej Stina,

  Tack för ditt inlägg på vårt Huddinge kommuns frågeforum.

  Ber om ursäkt att svar har dröjt, det har varit en del avdelningar involverade i detta, men vi har fått följande svar på dina funderingar:

  "För området gäller en detaljplan, plan 16 C Furuhöjdsområdet från år 2007. Plankartan medger bostäder på den del av plankartan där Vistaberg 20 C har adress. Det finns ingen allmän platsmark som kan föras över till kommunal gata på plankartan. Således kan inte kommunen bli huvudman för in- och utfarter till de nya bostäderna.

  Detaljplanen medger angöring från både Vistavägen och Ringvägen. När bygglovet inkommer får bygglovenheten bedöma om det i bygglovet blir en tillfart till bostäderna som kan tänkas strida mot bestämmelserna i detaljplanen. I så fall får bygglovet ändras eller prövas som en mindre avvikelse från detaljplanen.

  Vid avvikelse från detaljplanen har grannar rätt att yttra sig i frågan."

  Har du ytterligare frågor kring detta kan du kontakta Bygglovsavdelningen på bygglov@huddinge.se eller Trafiksektionen på trafik@huddinge.se .

  Ha en trevlig dag,
  Med vänlig hälsning
  Henrik
  Inger Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.