Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

SVTs kartläggning av farliga badplatser

Jag undrar om, och i så fall vilka, slutsatser kommunens ledning/förvaltningar dragit efter den kartläggning av farliga badplatser som SVT presenterade i början av juli. Både Drevviken, Trehörningen och Långsjön har ju enligt denna kartläggning badplatser där det är hälsovådligt att bada. Detta bör utredas ordentligt eftersom det är väldigt många, framför allt barn och ungdomar som riskerar att drabbas.

Kommentarer

 • Hej Mattias.

  Tack för ditt inlägg.
  Jag har skickat frågan till ansvarig personal på kommunen och återkommer så snart jag fått svar.

  Vänliga hälsningar,

 • Hej Mattias.

  Miljötillsynsavdelningen hälsar att man i dagsläget enbart tar vattenprover när det gäller tarmbakterier, och inte miljögifter. Detta baseras på EU- direktiven och Havs- och vattenmyndigheten.

  Däremot ligger frågan uppe på miljötillsynsavdelningen och man återkommer förhoppningsvis i nästa vecka när avdelningschefen är på plats och man diskuterat frågan närmare. Jag hör av mig igen då.

  Ha det gott så länge.

  Hälsningar,

 • Hej på nytt!

  Jag beklagar att det dragit ut på tiden att få fram ett svar till dig.
  Miljötillsynsavdelningen har nu sammanställt följande information:

  ”Miljötillsynsavdelningen följer den vägledning om provtagning som finns från andra myndigheter och varje sommar tas vattenprover som är baserat på bakterier, inte miljögifter.

  Miljötillsynsavdelningen har efter SVT´s nyhet ”Hundratals badplatser kan vara förorenade”. varit kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län som meddelat att de riskinventeringar som länsstyrelsen har gjort baseras på sedimentundersökningar, inte på vattenprover. De har dessutom tagit sedimentproverna ute i sjön och inte vid badplatserna.

  De experter som SVT varit i kontakt med bl a från Naturvårdsverket, menar att det troligtvis inte är farligt att bada i de förorenade områdena under förutsättning att gifterna ligger kvar på botten och inte rörs upp av exempelvis båtar.

  Miljötillsynsavdelningen har i dagsläget inga planer på att göra något men kommer att titta vidare på frågan. Detta med vägledning från andra myndigheter och eventuellt samarbete med övriga berörda kommuner som ligger runt de sjöar som har noterats i SVT´s nyhet ”Hundratals badplatser kan vara förorenade”. ”

  Vänliga hälsningar,

 • Känns tyvärr som om ni vill sopa frågan under mattan. Om ni är seriösa i ambitionerna att ta tag i miljöfrågor, så ta detta på allvar!
  Många barn (och vuxna) badar i våra sjöar.
  Mvh
  Mattias

 • Jag har en fråga om sjön Trehörningen. Har sett att det finns en liten badplätt som inte långt ifrån Solfagravägen. Frågan är om det verkligen går att bada i Trehörningen ? Har hört rykten om att det varit industrier som förorenat. Funderar också på hur det är med avlopp ? Tänker också att frågan är lite angelägen eftersom man som husköpare får info från mäklare att Trehörningen är en badsjö, vilket jag inte tror stämmer. Jag vet inte vad jag ska tro.

 • Hej Eva,

  Tack för din fråga!

  Återkommer med svar på din fråga så fort berörd avdelning återkopplat med ett svar.

  Med vänlig hälsning

 • Hej Eva,

  Vi har fått återkoppling på din fråga från NBF-Naturvårdsavdelningen.

  " Trehörningen är Huddinges mest övergödda och förorenade sjö. Det finns idag ingen allmän badplats vid sjön och det kommer inte heller att anläggas någon sådan under överskådlig tid. Huddinge erbjuder många andra sjöar som är lämpligare och där det finns allmänna badplatser och där badvattenkvaliteten kontrolleras regelbundet.

  Vid badvattenprovtagning av badplatser med många badande är det främst bakteriehalterna som provtas, framför allt eftersom de badande själva kan alstra bakterierna men bakterierna kan även komma från utsläpp.

  I Trehörningen får varje enskild bedöma själv om man bedömer det som lämpligt att bada vid tillfället. I övergödda sjöar är det mycket större risk för algblomning under sommaren. Information om algblomning:
  http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/miljo-... "

  Med vänlig hälsning

 • Hur ska en kunna bedömma om det är lämpligt att bada om inte ens ni kan ge ett tydligt svar. Är det hälsofarligt att bada i Trehörningen? Ja eller nej
 • Hejsan Ossian,

  Tack för ditt inlägg.

  Tyvärr går det inte att ge ett rakt svar på frågan. Eftersom att det inte finns någon offentlig badplats i Trehörningen så har inte kommunens miljötillsynsavdelning någon tillsyn över badvattenkvaliteten där, och inte heller några testresultat. Svaret kvarstår alltså att om man badar i Trehörningen så sker det "på egen risk".

  Vi hänvisar istället gärna till någon av de andra bad som finns i kommunen, där vattenkvaliteten kontrolleras under badsäsongen. 


  Önskar dig en trevlig sommar!

  Vänliga hälsningar,
 • Tack för ert svar. Då föreslår jag att ni börjar mäta vid klipporna nära ågestavägen där badar flertalet av vuxna och ungdommar dagligen. I folkmun är det en officiel badplats Det tycker jag ni borde ta i akt. Tack!
 • Tack så mycket. Jag skickar vidare förslaget till kommunens miljötillsynsavdelningen.

  Vänliga hälsningar,

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.