Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Varför är det parkeringsförbud på Roddarvägen?

Hej!
På Roddarvägen har vi nu fått parkeringsförbud tisdag/onsdag 7-16 året om. Det här ställer till med stora problem eftersom vi i samfälligheten inte har tillräckligt med parkeringsplatser för alla boenden. Varför har ni valt 7-16?
Jag har sett att på många andra vägar är det 8-16 och att ha 8 istället för 7 skulle underlätta väldigt.
Många har barn som ska lämnas på skolan vid 8 och behöver kunna parkera fram till 7:45.

Kommentarer

 • Hej Catrine,

  Kommunen har infört servicedagar på vissa gator i kommunen. Under servicedagarna gäller vanligtvis parkeringsförbud mellan klockan 7 och 16, under perioden 1 november till 15 maj. Servicedagarna bidrar till att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister eftersom gatan då kan städas och snöröjas. På skyltar vid respektive gata kan du se vad som gäller på just dengatan.

  På Roddarvägen i Snättringe är det parkeringsförbud på tisdagar och onsdagar mellan klockan 7 och 16 året om. Att det råder andra parkeringsregler här beror på att SRV, som har sophämtning på tisdagar och onsdagar i området, har haft problem med framkomligheten. Därför har man valt att utöka med en servicedag på Roddarvägen.

  Önskar dig en trevlig midsommar!

  Med vänliga hälsningar
  Anna Servicecenter
 • Hej!
  Vi är minst 50 familjer som bor på Roddarvägen och många utav oss har barn som börjar skolan klockan 8 och att ni har valt parkeringsförbud från klockan 7 ställer till stora problem för många boenden på gatan.

  Sen har inte SRV eller snörjaren varit på gatan innan 9 någon gång de senaste 2 åren.
  Jag förstår att SRV har svårt att komma fram med sina bilar på slutet av Roddarvägen eftersom det är en påbjuden körriktning skylt där och endast 1 körfält men de boende väljer ändå att parkera sina bilar där.
  Men varför har ni valt att sätta parkeringsförbud på hela Roddarvägen och inte bara på slutet av den?
 • Hej! Jag bor också på Roddarvägen. Jag förstår att SRV behöver framkomlighet båda sophämtningsdagarna (tis-ons) men ett starkt önskemål vore att ha följande parkeringsförbud istället:
  Tis kl 7-16 eller kl 8-16 nov-maj för service, hela gatan.
  Tis & ons kl 7-16 eller kl 8-16 året runt men enbart där SRV har framkomlighetsproblem, dvs i och runt vändplanen.
 • Hej Catrine och Nina,

  Tack för relevanta synpunkter och frågor!

  Uppdraget att ta fram och sätta upp servicegatorna förra vintern låg på Miljö-och bygglovsförvaltningen (dåvarande Natur-och byggnadsförvaltningen). Besluten om tiderna som skulle gälla togs där, och diskussioner om att få fram vilka servicegator som skulle vara aktuella fördes med trafikingenjörerna på Kommunstyrelsens förvaltning.

  Det var alltså Miljö-och bygglovsförvaltningen som föreslog vilka dagar som skulle gälla för respektive gata samt tiderna. Av det skälet bör synpunkter på dessa framföras till ansvariga på Miljö-och bygglovsförvaltningen. Detsamma gäller frågan om varför man valt hela Roddarvägen. Önskemål om ändring kan förmedlas via e-postadressen gator@huddinge.se

  Skälet till att man infört parkeringsförbud tisdagar och onsdagar mellan 07.00 och 16.00 är att man vill underlätta framkomligheten för SRV. Bedömningen gjordes att SRV utför en samhällsnyttig uppgift som gagnar medborgarna, och förutsättningarna för deras sophämtning förbättras avsevärt av att bilar inte står parkerade där de ska utföra sitt arbete.

  Hoppas att svaret varit förtydligande nog. Önskar er båda en trevlig helg!

  Med vänlig hälsning,
  Ulrika
  Huddinge servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.