Till senaste kommentaren

Finns det regler om p-plats för rörelsehindrade i en bostadsrättsförening ?

Om en brf anlägger en ny parkering måste föreningen då numera erbjuda p-platser för handikappade? Finns det några regler kring detta?

Kommentarer

 • Hej Pelle och tack för din fråga.

  Om en bostadsrättsförening anlägger nya parkeringsplatser och det inte rör en- eller tvåbostadshus så krävs det bygglov. Vid en bygglovsprövning kommer bygglovshandläggare titta på att man uppfyller kraven i Boverkets byggregler avseende parkeringsplatser.

  Enligt Boverkets byggregler ska en angöringsplats för bilar finnas och parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus. Markbeläggningen på sådana angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri. Antal parkeringsplatser för rörelsehindrade bör dimensioneras med hänsyn till avsedd användning eller antal bostäder och långsiktigt behov.

  Om din fråga rör en specifik bostadsrättsförening kontaktar du bygglovsavdelningen som kan ge information kring vilka krav som ställts på parkeringsplatser. För att komma i kontakt med bygglovsavdelningen mailar du servicecenter@huddinge.se.


  Önskar dig en fin dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.