Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Övergångställe eller inte vid Kvarnbergsplan?

Ser att det grävs upp gatsten mellan rondellerna vid Kvarnbergsplan. Hittar ingen information om detta bland pågående arbeten på kommunens hemsida. Vad är syftet? Observerar också att skyltar med övergångsställe åter satts upp. Betyder det att vi är tillbaka till ruta ett, såsom allt såg ut från början när rondeller och stenarbeten var färdiga i början på 2000-talet?

Kommentarer

 • Hej Hansa,
  Tack för ditt inlägg på Huddinge Kommuns frågeforum!

  Vi bygger om delar av Kvarnbergsplan för att öka trafiksäkerheten. Vi har haft det ute på prov ett tag med positiva reaktioner så nu börjar bygget med att permanenta detta. Det finns en kortare beskrivning av detta på hemsidan: Trafik och resor- hastigheter sedan under fliken Planerade trafiksäkerhetsåtgärder, Chikaner.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Ok. Har läst men hittar fortfarande ingen information på de hänvisade sidorna om hur det ska se ut i framtiden.
  Ska platsen ha Övergångsställe med skylt? Såsom det är just nu och var i början på 2000-talet. Eller är det gång och cykelpassage utan någon form av trafikskylt? Såsom det sett ut de senaste åren.

 • Hej Hansa,

  Gatu-och trafiksektionen har meddelat att det ska vara fortsatt passage. Anledningen är att kvarnbergsplan har en begränsad yta samt busshållplatser. För att få till ett övergångsställe skulle passagerna behöva breddas. Detta fungerar dock inte om 2 bussar står uppställda samtidigt varav det kommer vara passager även fortsättningsvis.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Frågan är då, varför har det ställts ut skyltar som betyder övergångsställe om det inte är ett sådant? Begreppsförvirringen kvarstår... 

 • Hej Hansa,

  Enligt Trafikavdelningen är dessa tillfälliga under byggnationen för att göra det tydligare och bättre att röra sig på platsen i och med pågående arbete. Det kommer alltså övergå till passager när arbetet är slutfört.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Trafikavdelningen använder sig då medvetet av felaktig skyltning. Platsen har inte, ska/kan inte få övergångsställen. Allt enl tidigare ovanstående svar. Gångtrafikanterna förleds nu tro att de går över ett övergångsställe med de trafikregler som gäller för dessa. Om en olycka sker pga rådande skyltning, tar då Gatu-och trafiksektionen ansvaret för följderna?
  Kan upplysa trafikavdelningen om det inte är bekant att det finns en trafikskylt, A14, som borde vara bättre lämpad för platsen.

 • Hej Hansa!

  Övergångsställena är bara tillfälliga medan arbetet med refugerna pågår. Detta då det under arbetet kan vara en del fordon, tungavstängningar etc. vilket gör platsen lite rörig för såväl gående som cyklister. Därför så finns övergångsställen under byggnationen för att skapa lite extra tydlighet. När arbetet sedan är klart kommer det att bli gångpassager.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Jo jag förstår, men svaret är ju mer eller mindre detsamma som tidigare.
  Så frågan kvarstår. Är det enligt Trafikverkets regler verkligen tillåtet för kommuner att medvetet, om än tillfälligt, använda sig av av felaktig skyltning?
  Platsen har inte, ska/kan inte få övergångsställen. Allt enl tidigare svar trafikavdelningen:
  "Gatu-och trafiksektionen har meddelat att det ska vara fortsatt passage. Anledningen är att kvarnbergsplan har en begränsad yta samt busshållplatser. För att få till ett övergångsställe skulle passagerna behöva breddas. Detta fungerar dock inte om 2 bussar står uppställda samtidigt varav det kommer vara passager även fortsättningsvis."
  Jag önskar ett JA eller NEJ som svar.

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar

 • Hej Hansa,

  Trafikavdelningen hälsar följande:
  "Det är som sagt ett tillfälligt övergångsställe för att platsen ska tydliggöras under byggtid. Helt korrekt så säger VGU att övergångsställe ej bör läggas inom 10 meter från en uppställd buss. Därför så kommer vi även att ha fortsatta passager efter byggnation."

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.