Till senaste kommentaren
Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

När de omfattande byggarbetena längs Ågestavägen, Högmora klara?

Hej,
Vi bor i området Högmora.

Som ni säkert vet, så pågår det arbeten för bla.a nya kraftledningar, nedgrävning av andra ledningar i mark och stenkross.
Det är tung trafik och stora skövlingar av skog i området.

Vi boende får lida med både detta och buller/ljud från maskiner och sprängning.

Min fråga till er på Huddinge kommun:
När detta är färdigt, kommer allt att återställas?
Kommer vi att få någon slags kompensation för att ni rensat allt i vårt närområde?
Kanske passa på att bygga en park/lekpark eller göra något med Sjön Trehörningen mitt emot Högmora så man kommer åt den?

Det kanske är lättare för oss boende att se detta som något positivt om ni har en plan, än att det bara gynnar andra aktörer och er att göra dessa arbeten?

Med tanke på hur mycket som byggs i Högmora är det akut behov av gemensamhetsytor.

Ge oss lite ljus i novembermörkret tack!
Visa bästa svaret

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för ditt inlägg,

  Jag har ställt dina frågor vidare till trafik- och landskapssektionen och återkopplar till dig så snart jag fått svar.

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej Daniel,

  Ber om ursäkt för sen återkoppling, men nu har jag fått svar från samhällsbyggnadsavdelningen som efter kontakt med Svenska kraftnät svarar följande.

  I Högmora och sträckan ner längs Huddinge kommer att färdigställas och tas i drift igen 6 november 2020. Nu och fram till våren arbetar vi med fundamenten, därefter ska vi riva befintlig ledning och slutligen uppföra de nya stolparna.
  Efter november kommer vi vara klara i Högmora och ner till vår station Ekudden vid Gräsvretens område, men sen börjar vi nästa etapp i Myrängen. Där har vi också många närboende och grannar och vi är medvetna att vi kommer att störa dem i perioder. Det arbetet som låtit mest är bergschaktning vilket är något som kräver en period på några veckor per stolpplats. Vi har haft en del kontakter med folk som bor där och vi har anpassat tiderna så gott vi kunnat för att inte störa folk för tidigt på morgonen samt inte högljutt arbete på lördagar. Detsamma kommer gälla för Myrängen nästa år.

  Entreprenören har krav på sig att återställa marken till ursprungligt skick, men med klausulen där man kan återställa, till exempel de träd som behövts tas ner runt stolpplatserna kommer inte att återställas då våra ledningar kräver en trädfri ledningsgata av elsäkerhetsskäl.

  Exempelvis om körskador eller andra skador (till exempel avgrävda dräneringsrör och uppgrävda vägar) uppstår, så ska marken återställas så att dess ursprungliga funktion bibehålls. Efter utfört arbete ska marken återställas och hjulspår efter maskiner utjämnas för att förhindra fördämningar samt spår i naturen. För att få en samsyn ska fastighetsägaren eller väghållaren, entreprenören och en representant för Svenska kraftnät alltid besiktiga och dokumentera vägarnas skick innan arbetena påbörjas. Avverkningsrester ska städas bort från exempelvis kulturlämningar, stigar, leder, diken, bäckar, åar och stränder.

  Vattenfall håller också på att arbeta i området och förstärker regionnätet via markkabel och gör Huddinges elnät starkare. De ska vara klara till andra kvartalet 2020. Jag har full förståelse för att de anser att det är mycket arbeten på platsen just nu, för det är det. Det handlar främst om att göra elnätet till Högdalen, Skarpnäck, Nacka med flera, mer robust och säkert, och det är en del av Stockholms ström överenskommelsen. Stockholms Ström bidrar till att nå målet med att säkerställa att hela Stockholms län har en trygg elförsörjning och drivs säkert och effektivt även vid framtida omvärldsförändringar. Så detta gäller även Huddinge och Högmora.

  Hoppas detta var svar på dina frågor,

  Önskar dig en God Jul

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
 • Hej igen,

  Hade det inte varit bättre att gräva ner ALLA ledningar när de ÄNDÅ skulle gräva ner regionnätets kablar?

  Nu ska vi som bor i närheten utsättas för högre strålning, från 200 - 400kv, och få ännu mindre skog.

  Det var ganska lång tid tillbaka sedan ni gjorde om området från fritidshus till permanentbostadshus, och det är NI som har godkänt all bebyggelse.
  Men ändå så görs inget för de boende?

  Så jag frågar er, hur kompenseras vi som bor här för detta?
  Trädgårdshandeln är halft nedmanglad och har blivit enavlastningsyta för bråte.
  Trehörningen är smutsigare än någonsin då stenkrossen är i full gång och allt vid ågestarondellen högmora är lera.

  Det är bekymrande att bo här då byggena går om varandra.

  Jag ser inte att något är återställt än iallfall!
 • Hej,

  Gatuprojektsektionen meddelar att detta inte är Huddinge kommuns projekt. Ansvariga för projektet är Svenska kraftnät.

  Om problemet kvarstår kan du kontakta Svenska kraftnät på telefon 010-475 80 00.

  Trevlig dag!

  Med vänlig hälsning
  Agnetha Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.