När blir Regulatorbron klar?

När blir bron som går från Huddingevägen över järnvägen till bland annat infartsparkeringen i Flemingsberg klar? Jag tror den heter Regulatorbron.
Det står nån rosa informationsskylt men den är på fel sida om bygget så det går inte att se vad som står.

Har man funderat på att bygga om korsningen där bron ansluter på Visättrasidan? Nu är det utöver stöket med renoveringen av bron mycket knöligt i korsningen när alla på infartsparkeringen ska därifrån samtidigt som bilar kommer från Maxi, så fotgängare på det.

Kommentarer

 • Hej Karin,

  Tack för ditt inlägg på Huddinge kommuns frågeforum!

  Vill börja med att be om ursäkt att svar har dröjt!

  Jag har vidarebefordrat din fråga och dina synpunkter till vår Stadsmiljöavdelning och återkommer med svar!

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Hej Karin,

  Följande svar har jag fått av ansvarig:

  "Den största delen av arbetet kommer att vara klart före jul och den kommer öppnas för normal trafik. Delar av gångbanorna, framför allt möbleringszoner och busshållplatser kommer dock inte hinna färdigställas före jul utan arbetet kommer fortgå under början av nästa år. Hur lång tid det tar kommer till stor del avgöras av hur mycket snö det blir i vinter.
  Det ingår inga arbeten i korsningen mot Visättra i arbetena på bron."

  Har du ytterligare frågor kan du även maila gator@huddinge.se!

  Ha en trevlig dag!
  Med vänliga hälsningar
  Henrik Servicecenter
 • Hallå! 21 januari nu och inget arbete sedan innan jul, inga arbetare alls sedan dess. Har pengarna tagit slut eller har  byggfirmsn gått i konkurs?
  Ingen snö har förhindrat bygget...
  Pia
 • Hej Pia och tack för ditt tålamod att vänta på svar.

  Vi beklagar att arbetet på Regulatorbron har dragit ut på tiden. Det beror till största delen på tillkommande arbeten under projektets gång. Till exempel så kommer bron förses med betydligt mer möblering än vad som tidigare har funnits, till exempel nya busskurer, cykelställ, soffor, bänkar och skräpkorgar.

  Skälet till att det inte pågår speciellt mycket arbete uppe på bron nu är att entreprenören väntar på leveranser av material. Material som de på grund av sen projektering, inte kunnat beställa i tid. Arbete pågår just nu under bron där avvattningssystemet för bron ses över.

  Arbetet med att byta tätskikt på Regulatorbron och i samband med det se över gångbanor, cykelbanor, belysning och möblering har pågått sedan mars 2019. Bron är sedan slutet av december helt öppen för biltrafik och bussarna stannar på ordinarie platser. De nya breda trottoarerna är dock inte färdigställda ännu.

  Arbetet beräknas pågå till april. I samband med att bron blir färdigställd
  kommer bron succesivt öppnas upp.

  Med vänlig hälsning,

  Susanne Servicecenter
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.