Till senaste kommentaren

Tillåts mindre avvikelse gällande byggrätten i Vidja?

I samrådet inför detaljplaneringen av Vidja lämnade en fastighetsägare synpunkter btr planerade byggrätter och anförde att dessa borde vara något större med anledning av de energikrav som då var på gång och som nu är aktuella. Samrådsyttradet gick i korthet ut på att ökade energikrav effektivt minskar den yta som kan nyttjas eftersom kravet "äter upp" boyta invändigt och att detta borde tas hänsyn till i detaljplaneringen genom större byggnadsyta.

Kommunens svar på yttrandet innehöll en passus om att det finns möjligheter för att medge mindre avvikelser i samband med bygglovsprövningen som skulle kunna omfatta det fastighetsägaren hade fört fram.

Andra kommuner har en uttalad praxis om 10%, en nivå som också har godkänts i domstolsprövningar.

Min fråga är hur mycket som kan anses vara en mindre avvikelse i Vidja?

Kommentarer

 • Hej Markus!

  Tack för ditt inlägg.

  Jag har varit i kontakt med bygglovsavdelningen, och vid nybyggnation får det generellt sett inte vara någon avvikelse från detaljplanen. Eventuella avvikelser behöver hanteras som separata företeelser och avvikelsen måste motiveras av den sökande.
  Den informationen som du hänvisar till är gammal och inte längre gällande. Mark- och miljööverdomstolen (P 11778-17) klargjorde att 10 % överyta inte är något som kan godtas schablonmässigt.

  Önskar dig en fin höstdag!

  Med vänlig hälsning,
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.